utorok 3. júla 2018

Upozorňujeme: Drahé SMS správy

Úprad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb opäť upozorňuje na spoplatnené SMS správy po odsúhlasení ich odberu či zapojení sa do telefonických súťaží, hier a hlasovaní. 

Občania si často vďaka nepozornosti ani neuvedomujú, že dali súhlas na zasielanie spätných (spoplatnených) SMS správ. Následne ich nepríjemne prekvapí vysoký telefónny účet, cítia sa byť oklamaní a nevedia, ako majú postupovať. Je preto dôležité oboznámiť sa so všetkými podmienkami, vrátane cien za volanie, resp. odoslanie SMS a za prijatie spätnej SMS správy. Vytiahnutie SIM karty z mobilného telefónu vzniknutú situáciu nerieši. Preto by ste mali vedieť nielen ako sa môžete zúčastniť, ale aj ako svoju účasť ukončiť a tým aj zastaviť zasielanie spätných, spoplatnených správ.
Hry, súťaže, hlasovanie a pod. sú služby, ktoré mobilní operátori poskytujú na základe spolupráce s obchodnými partnermi. Spoplatnené je odoslanie a/alebo prijatie SMS správy. V prípade, že vám telekomunikačný operátor nesprávne vyúčtuje zaslanú alebo prijatú SMS správu, tak si môžete u neho uplatniť reklamáciu.

Aj pri práci s internetom je potrebné zvážiť svoj súhlas. Neopatrnosť môže viesť rovnako k odsúhlaseniu prijímania prémiových (spoplatnených) SMS správ.
V minulosti bol problém aj s nechcenými volaniami alebo s posielaním správ na čísla so zvýšenou tarifou. Pokiaľ chcete predísť šoku z vysokého účtu, tak si môžete dať u operátora bezplatne zablokovať odchádzajúce volania, SMS a MMS správy na čísla so zvýšenou tarifou - čísla z množín (0)900 xxxxxx, (0)97x xxxxxx a (0)98x xxxxxx.