utorok 3. júla 2018

SR: Imunita Slovákov

Stav imunity slovenskej populácie voči šiestim prenosným ochoreniam - osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B, C - ukáže Imunologický prehľad SR 2018. Od 1. júla t.r. ho spúšťa Úrad verejného zdravotníctva SR. 

Cieľom je zároveň preveriť účinnosť súčasných očkovaní voči týmto ochoreniam. Výsledky Imunologického prehľadu 2018 (IP 2018) budú známe v decembri tohto roka. Vyšetrené majú byť séra celkovo od 4.218 osôb. Všeobecní lekári odoberú deťom aj dospelým malé množstvo krvi na laboratórne vyšetrenie hladiny protilátok proti uvedeným infekčným ochoreniam. Protilátky vyšetrí Špecializované pracovisko pre vírusové hepatitídy RÚVZ v Banskej Bystrici a Národné referenčné centrum pre morbilli, mumps a rubeolu ÚVZ SR. Následne sa výsledky štatisticky spracujú a všeobecní lekári budú o nich každého informovať.
   
Imunologický prehľad sa v SR realizoval naposledy v roku 2002, kedy preukázal dostatočnú kolektívnu imunitu. V súvislosti so zvyšujúcim sa rizikom zavlečenia prenosných ochorení na územie SR, či už cestovaním za prácou alebo turistikou, ale aj s poklesom úrovne zaočkovanosti detskej populácie na hranicu 95%, resp. pod túto hranicu u niektorých typov povinného očkovania, je však v súčasnosti nevyhnutné urobiť nový imunologický prehľad.