štvrtok 12. júla 2018

e-Recept: Lieky objedná a dodá jedna lekáreň


Lekárne majú od júla t.r. možnosť blokovať e-recepty, aby objednali a dodali liek, ktorý v lekárni nie je dočasne dostupný. Pacienti tak nemusia zháňať liek v iných lekárňach.

Blokovanie e-receptov je nová funkcionalita systému elektronického zdravotníctva, ktorý ministerstvo uviedlo do praxe v januári. Takýto postup má zabrániť duplicitnému vydávaniu liekov vo viacerých lekárňach.  Využíva sa vtedy, ak lekáreň predpísaný liek v tom čase nemá k dispozícii, ale vie ho objednať. Počas čakania na dodanie si e-recept zablokuje, aby nedošlo k výdaju v inej lekárni. Elektronický recept sa automaticky odblokuje pri výdaji lieku. Ak lekáreň nevie liek vydať v požadovanom čase, odblokuje predpis, ktorý môže byť vybavený v inej lekárni. Odblokovať recept môže len tá lekáreň, ktorá ho zablokovala.
      
Podľa NCZI v systéme e-zdravie, ktorý funguje od januára t.r., lekári doteraz predpísali vyše 19 miliónov e-receptov a zaregistrovali 5 miliónov záznamov z vyšetrení.