štvrtok 12. júla 2018

GDPR: Najväčší rešpekt majú slovenské a české firmy


Každá tretia firma na Slovensku a v Čechách vyhlásila, že sa kvôli novým pravidlám o ochrane osobných informácií bojí o svoje prežitie. Firmy v ostatných európskych krajinách až takéto ohrozenie nepociťujú.

Keď sa v prieskume EOS KSI firiem v Európe pýtali, čo všetko im prinesie GDPR, české a slovenské firmy pri jednej odpovedi vynikli. Oproti ostatným krajinám omnoho častejšie uviedli, že nové pravidlá môžu znamenať riziko pre ich obchodný model. V českých firmách to povedalo 43% spoločností, čo je spomedzi sledovaných krajín úplne najviac. Nasleduje Rumunsko s 39 a na treťom mieste Slovensko s 37%.  Štúdia pritom sledovala 15 európskych krajín a v priemere sa o svoje podnikanie obáva 26% firiem. „Príčinou môže byť to, že niektoré firmy presne nevedia, aké povinnosti im z GDPR vyplývajú. Prináša to strach, neistotu a niektoré neveria, že to môžu úspešne zvládnuť", komentuje prieskum Michal Šoltes.

Obavy z prežitia však nie sú to jediné, s čím sa firmám GDPR spája. Vyše 70% spoločností očakáva viac „papierovačiek“ a napríklad aj zvyšovanie počtu zamestnancov. Na druhej strane, benefitom GDPR je podľa nich vyššia úroveň ochrany údajov.

GDPR nadobudlo účinnosť 25. mája a firmám prinieslo rad nových povinností. Svojich zákazníkov musia omnoho presnejšie ako v minulosti informovať, čo robia s ich osobnými údajmi a komu ich poskytujú. Zákazníci zároveň získavajú právo požiadať o úplné vymazanie svojich údajov z databáz firiem. Každý únik osobných údajov musia firmy bezprostredne nahlásiť a navrhnúť riešenie. Za nedodržanie týchto ustanovení hrozí pokuta až do výšky 20 miliónov eur alebo do výšky štyroch percent celosvetového ročného obratu firmy.