streda 11. júla 2018

Kryptomeny: Prvý úspešný audit


Platforma ICONOMI poskytujúca investície v systéme krytpomeny prešla ako prvá na svete auditom. Išlo o špeciálny druh blokchain auditu nazývaný Dôkaz o solventnosti.

Spoločnosti zo skupiny Deloitte vykonali takýto audit ako prví z tzv. Veľkej štvorky audítorských spoločností. Cieľom platformy bolo aj uistenie používateľov, že zostatky na ich účtoch sú správne. Pomocou špeciálneho systému si tak každý mohol anonymne skontrolovať svoj zostatok na účte. Konečný výsledok auditu preukázal, že platforma je solventná, zostatky na účtoch jej používateľov sa zhodujú s vykázanými zostatkami a rezervy pokrývajú záväzky.

 „Takáto služba sa môže stať príkladom overenia majetku a prejavu transparentnosti voči investorom aj u iných spoločnosti fungujúcich na báze blockchain. Zároveň môže byť prvým krokom k vytvoreniu regulačného rámca pre správcovské platformy na báze kryptomeny“, povedal Michal Kopanič.

Pozn.: Blockchain audit nepredstavuje žiadny typ auditu účtovnej závierky. Je definovaný ako proces, ktorý na overenie existencie alebo vlastníctva digitálneho majetku využíva technológiu blockchain.