utorok 10. júla 2018

EU: Žiadosť o autorizáciu vstupu

Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) umožní dôslednú kontrolu cestujúcich z tretích krajín, ktoré majú s EÚ bezvízový styk, ešte pred ich príchodom na územie EÚ. 

Osobám, ktoré by mohli predstavovať bezpečnostné či epidemiologické riziko, prípadne u ktorých hrozí nelegálne imigrácia, bude vstup zamietnutý. Občania vyše šesťdesiatich krajín a území, ktorí sú oslobodení od povinnosti žiadať pri krátkodobých pobytoch na území EÚ víza, budú na základe nových pravidiel musieť pred vycestovaním vyplniť elektronický formulár. Medzi povinne poskytované údaje bude patriť meno, dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, číslo cestovného dokladu - vrátane jeho doby platnosti a krajiny vydania, adresa trvalého pobytu, kontaktné informácie a členský štát, cez ktorý plánujú vstúpiť na územie EÚ. Povolenie na vstup prostredníctvom systému ETIAS bude spoplatnené sumou 7 eur a bude platné počas troch rokov, prípadne do vypršania platnosti cestovného dokladu.

Žiadateľ bude musieť informovať zodpovedné orgány aj o akomkoľvek právoplatnom rozsudku voči svojej osobe vo veci závažného trestného činu, medzi ktoré patrí napríklad terorizmus, sexuálne zneužívanie detí, obchod s ľuďmi, drogová trestná činnosť, vražda či znásilnenie. Bude tiež povinný poskytnúť informácie o svojom pobyte v špecifických vojnových alebo konfliktných zónach a o akomkoľvek správnom rozhodnutí o vyhostení z krajiny. Všetky informácie sa týkajú obdobia ostatných desiatich rokov pred podaním žiadosti, na informácie súvisiace s teroristickou trestnou činnosťou sa vzťahuje obdobie dvadsiatich rokov. Žiadateľ bude tiež povinný podať informácie o dátume rozsudku a krajine, v ktorej bol vynesený.

Údaje budú overené v databázach, ktoré by okrem iného mali odhaliť, či nebola nahlásená strata alebo odcudzenie daného cestovného dokladu, prípadne či na žiadateľa nebol vydaný zatykač. Drvivá väčšina žiadateľov získa autorizáciu krátko po vyplnení elektronického formulára. Pokiaľ však kontrola dokladov odhalí nezrovnalosti, alebo ak má žiadateľ zápis v registri trestov, vycestoval v ostatnom období do konfliktných oblastí, prípadne bol vyhostený z krajiny, poskytnuté údaje budú manuálne overené s cieľom určiť povahu a rozsah bezpečnostného či epidemiologického rizika danej osoby alebo rizika jej imigrácie do EÚ.