štvrtok 12. júla 2018

SR: Lepšie bývanie, auto alebo poriadna dovolenka


O týchto veciach snívajú Slováci najčastejšie. Viac ako 60% je podľa prieskumu Home Credit  preto ochotných obmedziť svoje výdavky.

Keď mali Slováci uviesť, o čom snívajú najviac, pričom by to ale pre nich malo byť reálne dosiahnuteľné, najčastejšie išlo o kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti. Na druhom mieste sa umiestnili želania súvisiace s kúpou auta a tretím najčastejším želaním bola dovolenka. A čo sú Slováci ochotní obetovať pre splnenie svojich materiálnych túžob? „Najčastejšie je to ochota nejakým spôsobom sa uskromniť, čo uviedlo vyše 60% opýtaných. Menej už bolo tých, ktorí by boli odhodlaní obetovať svoj čas, teda viac pracovať alebo sa ďalej vzdelávať či rekvalifikovať. Našlo sa však aj 13% takých, ktorý by boli ochotní vzdať sa svojich zlozvykov, akými sú fajčenie či pitie alkoholu“, približuje Jaroslav Ondrušek.

Na splnenie svojich túžob si vyše 50% Slovákov odkladá časť svojich príjmov, zhruba polovica z nich tak robí pravidelne. Tretina ľudí si sny plní tak, že si na ich realizáciu zoberú úver alebo pôžičkou. Je zaujímavé, že skoro 30% Slovákov dúfa, že potrebné peniaze vyhrajú a občas si teda zatipujú, 16% si privyrába a je tu aj 9% takých, ktorí iba snívajú. „Pôžičky sú pre mnohých opýtaných dostupným spôsobom, ako si splniť svoje sny. Je totiž jednoduchšie si čiastky rozdeliť do splátok, ako si našetriť väčší obnos peňazí, napríklad na nákladnú rekonštrukciu bytu. Na druhej strane, ak si vyberáte dovolenku a riešite jej financovanie, ideálne je na ňu minúť svoje nasporené peniaze. Pri každej pôžičke by si ale mali ľudia dobre zvážiť, či ju budú v budúcnosti schopní splácať a mali by mať pre istotu aj nejakú finančnú rezervu“, radí Jaroslav Ondrušek.

Takmer dve tretiny opýtaných sa v prieskume vyjadrili, že sa im už podarilo splniť si svoj veľký sen. Najviac ľudí (35%) vďaka pôžičke alebo úveru, dvaja z desiatich sa zasa uskromnili. Ďalších 15% si odkladalo nejaké peniaze pravidelne a 14% aspoň občas. „Našli sa však aj takí, čo to dosiahli pomerne jednoducho: 4%Slovákov uviedli, že sa im podarilo splniť si nejaký veľký sen zásluhou dedičstva a ďalšie percento ľudí za to vďačí uzavretiu manželstva“, dodal J. Ondrušek.

Prieskum sa realizoval od 18. do 24. mája 2018 metódou CAWI na reprezentatívnej vzorke slovenskej populácie 400 respondentov vo veku 18 – 60 rokov.