štvrtok 12. júla 2018

Radíme: Vyššie materské

Sociálna poisťovňa pripomína, že výška materského sa určuje z reálneho hrubého príjmu (vymeriavacieho základu), ktorý žiadateľ o materské skutočne dosiahol v rozhodujúcom období. Obmedzená je len maximálna suma dávky (v súčasnosti zhruba 33,73 € na deň), minimálna suma materského stanovená nie je.

Môže sa preto stať, že výška materského bude nižšia ako suma rodičovského príspevku (v súčasnosti 214,70 € na mesiac). Ak je suma materského nižšia ako je suma rodičovského príspevku, možno požiadať o jej dorovnanie do výšky rodičovského príspevku. Nie však Sociálnu poisťovňu, ale príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho bydliska, ktorý rodičovský príspevok aj ostatné štátne sociálne dávky priznáva a vypláca. K žiadosti o dorovnanie materského do výšky rodičovského príspevku je potrebné priložiť rozhodnutie o nároku na materské zo Sociálnej poisťovne, v ktorom je uvedená výška materského na deň.

V máji 2018 bolo vyplatených 31 306 dávok materské, priemerná výška materského dosiahla 633,38 €. Maximálna výška materského dosiahla 1.394,30 €. Rok predtým, v máji 2017 bolo vyplatených 28 356 dávok materské s priemernou výškou 527,04 €. Maximálna suma dávky bola vtedy 1.260 €.