piatok 13. júla 2018

SR: Prepojenie call centier


Finančná správa SR (FS) a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) posilňujú spoluprácu. S cieľom skvalitniť služby pre klientov prepojili svoje call centrá.
      
Klienti štátnych inštitúcií môžu tak vybavovať svoje požiadavky jednoduchšie. Zabezpečí im to prepojenie call centra finančnej správy a Ústredného kontaktného centra slovensko.sk. Ak bude mať napríklad klient FS, ktorý podáva podanie na FS, problém s inštalačnými balíkmi na portáli slovensko.sk, pracovníci call centra FS jednoduchšie presmerujú hovor na podporu NASES. Klient tak nemusí telefonovať na iné telefónne číslo tak, ako to bolo doteraz. Procesy s využívaním občianskeho preukazu s čipom (eID) totiž nepatria do kompetencie FS. 
      
Rovnaký postup platí aj opačne. Ak na Ústredné kontaktné centrum slovensko.sk zavolá klient, ktorý potrebuje vybaviť agendu nesúvisiacu s prácou na portáli na slovensko.sk, ale priamo s FS, prepoja ho priamo na call centrum finančnej správy. Naďalej platí, že pracovníci na oboch call centrách dokážu poradiť priamo. Presmerovanie hovorov sa bude využívať len pri zložitejších či odbornejších dopytoch tak, aby klient získal potrebné informácie čo najrýchlejšie.