utorok 24. júla 2018

EU: Výzva pre 9 štátov, aby poskytovali dopravné informačné služby


Európska komisia sa rozhodla zaslať formálne výzvy Cypru, Litve, Luxembursku, Maďarsku, Malte, Poľsku, Slovensku, Slovinsku a Taliansku, lebo si nesplnili povinnosti v oblasti poskytovania bezplatných minimálnych univerzálnych dopravných informácií o bezpečnosti cestnej premávky. Reagovať by mali do 2 mesiacov.

Od členských štátov sa vyžaduje, aby oznámili EK pokrok dosiahnutý pri vykonávaní požiadavky na poskytovanie informačných služieb a viaceré ďalšie informácie najneskôr 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti uvedeného nariadenia a potom každý kalendárny rok. Deväť príslušných členských štátov však tak ešte neurobilo.

Komisia navyše zaslala formálne výzvy Cypru, Litve, Luxembursku, Maďarsku, Malte, Poľsku, Slovensku a Slovinsku, pretože si nesplnili povinnosť v oblasti celoúnijných služieb sprístupňovania informácií o doprave v reálnom čase. Členské štáty mali do 13. júla 2017 predložiť EK správu o opatreniach prijatých s cieľom zriadiť vnútroštátny prístupový bod a o spôsoboch jeho fungovania a prípadne zoznam diaľnic, ktoré nie sú súčasťou komplexnej transeurópskej cestnej siete ani určených prioritných zón.