utorok 24. júla 2018

Radíme: Skôr než vycestujete


Pred cestou do zahraničia sa môžete registrovať na webových stránkach ministerstva zahraničia. Cieľom je včasné varovanie pri nebezpečných situáciach.

Väčšina cestujúcich zatiaľ registráciu nevyužíva. Za minulý kalendárny rok sa cez formulár zaregistrovalo 72.000 občanov, čo je len 10% občanov cestujúcich do Grécka. Ministerstvo pritom informácie využíva len na kontaktovanie občanov v prípade krízovej situácie a automaticky ich vymaže najneskôr do 30 dní od plánovaného ukončenia cesty. Občan tiež môže kedykoľvek požiadať, aby boli vymazané okamžite.

Cestujúci si pri vypĺňaní formulára môže zvoliť, či ho má ministerstvo kontaktovať len v prípade krízovej situácie, alebo chce dostávať emaily o každej zmene cestovného odporúčania v krajine alebo krajinách, do ktorých cestuje. Vo formulári môže občan napísať kontakt na osobu na Slovensku, ktorú bude MZVaEZ v prípade mimoriadnej situácie kontaktovať a vyplniť údaje o svojich spolucestujúcich.

Najčastejšou formou kontaktu počas krízovej situácie je núdzová SMS správa. „Práve ona môže občana upovedomiť, aby sa či už vyhol tranzitnej krajine, špecifickému teritóriu krajiny, špecifickému mestu a podobne", priblížil Vladimír Fraňo. Podľa neho ide o jeden z dvoch základných nástrojov prevencie, ktorá je v krízovom manažmente veľmi dôležitá. Druhým nástrojom je informovanosť.