utorok 24. júla 2018

Novinka: Inštitút moderného spotrebiteľa


Novozaložený Inštitút moderného spotrebiteľa prináša nový pohľad na spotrebiteľskú problematiku, ktorá súvisí s rýchlym rozvojom nových technológií.

Spotrebitelia a koncoví používatelia služieb sú denne konfrontovaní so zavádzaním inovácií v každej oblasti života, čo vyžaduje ich neustále adaptovanie sa na nové produkty a služby. Nové technológie a procesy zásadným a nezvratným spôsobom transformujú aj tradičné odvetvia, akými sú napríklad doprava, zdravotníctvo, finančné služby, potraviny, energetika, drogistický a iný spotrebný tovar. Inštitút má cieľ primárne sa venovať témam spojením s využívaním internetu a moderných technológií, ktoré súvisia aj so zdieľanou ekonomikou, digitálnymi službami a inovatívnymi „smart“ riešeniami. Podľa jeho riaditeľa Michala Kardoša je práve v tejto oblasti na Slovensku veľký deficit a cieľom inštitútu je prispieť k väčšej ochrane a najmä objektívnej informovanosti slovenských spotrebiteľov. Inštitút bude ďalej venovať pozornosť aktuálnym témam spojeným s tradičnými odvetviami, akými sú problematika duálnej kvality potravín a výrobkov či moderne spôsoby dopravy v mestách.

Inštitút má vo svojej DNA 3 hlavné piliere. Prvým je edukačný, ktorý vychádza z premisy, že spotrebiteľ dokáže robiť správne a jemu prospešné rozhodnutia len za predpokladu, že má dostatok objektívnych informácií. Cieľom je zvyšovať povedomie spotrebiteľov, a tým zvyšovať aj ich ochranu. Druhým pilierom je partnerský prístup. Štát dokáže prijímať správne rozhodnutia pre všetkých občanov len za predpokladu, že sa bude v procese prípravy zákonov vo väčšej miere prihliadať aj na záujmy spotrebiteľov. Cieľom je zastupovať záujmy spotrebiteľov a byť konštruktívnym partnerom pre inštitúcie na Slovensku aj v Bruseli. Tretím pilierom je analytický prístup, ktorý inštitútu umožní lepšie pochopiť a interpretovať podstatu komplexných situácií a problémov. Cieľom je využívať analytické kapacity a prostredníctvom výstupov prispievať k verejnej debate na témy dôležité pre spotrebiteľov.