štvrtok 26. júla 2018

Výzva: 22 miliónov eur na boj s extrémnym suchom


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu, ktorá ma farmárov povzbudiť k starostlivosti a budovaniu zavlažovacích systémov.

V eurofondovej výzve z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 je alokovaných 22 miliónov eur. Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt je stanovená na 10 tisíc eur, maximálna na jeden milión eur. Prostriedky je možné čerpať na výstavbu, rekonštrukciu a aj modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry. Podporené budú aj investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov. „Našou snahou je pomôcť najmä menej rozvinutým regiónom, pre ktoré je vyčlenených 20 miliónov eur. Zvyšné 2 milióny eur sú určené pre Bratislavský kraj“, spresnila Gabriela Matečná. O nenávratný finančný príspevok na zavlažovacie systémy sa môžu uchádzať fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. Žiadateľ by mal pritom vykonávať činnosť v poľnohospodárstve najmenej dva roky pred vyhlásením výzvy alebo spĺňať kritériá mladého farmára.

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu so značným časovým predstihom, aby mali potenciálni žiadatelia dostatok času na prípravu svojich projektov. Uzávierka je naplánovaná na 15. novembra 2018. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné poslať poštou na adresu Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava alebo podať osobne v podateľni PPA v pondelok až štvrtok od 8.00 do 15.00 hod a v piatok od 8.00 do 12.00 hod. PPA prijíma žiadosti aj v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej podateľne dostupnej na stránke slovensko.sk. Všetky informácie o výzve sú zverejnené na webovom sídle PPA apa.sk.