štvrtok 26. júla 2018

On-line: Sociálne odvody


Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu aktuálny stav platieb do Sociálnej poisťovne sledovať aj cez tzv. Saldokonto. Prostredníctvom tejto elektronickej služby sa im zobrazí aktuálny stav účtu, teda či majú nedoplatok alebo preplatok a či uhrádzajú poistné v správnej výške.

Okrem platieb poistného získajú tiež prehľad predpisov poistného generovaných na základe spracovaných daňových priznaní, podľa ktorých si skontrolujú, koľko majú zaplatiť. Prostredníctvom Saldokonta teda budú môcť sledovať aj svoje prípadné nové či upravené platby poistného od 1. júla 2018, ktoré im Sociálna poisťovňa písomne oznámila v uplynulých dňoch, pričom prvú platbu je potrebné uhradiť do 8. augusta 2018. Tým, čo mali odložené daňové priznanie, oznámi Sociálna poisťovňa vznik, trvanie alebo zánik poistného a výšku platieb do 20. októbra a prvýkrát potom poistné v novej sume zaplatia do 8. novembra 2018.

Na prístup k elektronickej službe Saldokonto stačí navštíviť príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu s dokladom totožnosti a podpísať dohodu o elektronickej komunikácii so Sociálnou poisťovňou. Klient službu získa bezplatne a na počkanie spolu s GRID kartou. Ak už má GRID kartu na prístup do inej elektronickej služby Sociálnej poisťovne, napr. k individuálnemu účtu poistenca, GRID karta mu zostáva rovnaká. Služba Saldokonto je prístupná na webovej stránke elektronických služieb Sociálnej poisťovne a je možné ju využívať kedykoľvek on-line.