piatok 27. júla 2018

Galileo: Na obežnej dráhe už 26 satelitov


Na obežnú dráhu boli úspešne vypustené ďalšie 4 satelity Galileo. Vo vesmíre je ich tak už 26 a systém bude plne funkčný v roku 2020 s počtom 30 satelitov. S rekordnou presnosťou na 20 cm má byť najpresnejším satelitným navigačným systémom na svete.

Každý z 30 satelitov systému Galileo má meno jedného z detí, ktoré vyhrali súťaž v maľovaní Galileo v roku 2011. Dnes prišiel na rad satelit, ktorý sa volá Samuel po slovenskom víťazovi súťaže Samuelovi Petríkovi z Partizánskeho. Ďalšie tri dnes vypustené satelity sa volajú Tara po výherkyni zo Slovinska, Anna po výherkyni z Fínska a Ellen po výherkyni zo Švédska.

Globálny satelitný navigačný systém EÚ Galileo už dnes umožňuje široké spektrum služieb. Vesmír využívame v mnohých technologických oblastiach a aj v každodennom živote, či už ide o záchranné pátracie akcie, prepojené autá, inteligentné hodinky, poľnohospodárstvo alebo leteckú navigáciu. Tento priemysel je v Európe silný a konkurencieschopný, vytvára pracovné miesta a podnikateľské príležitosti, preto je potrebné doňho ďalej investovať, Na roky  V rámci2021 – 2027 vyčlenila Komisia v návrhu svojho dlhodobého rozpočtu 16 miliárd eur  na Vesmírny program EÚ, ktorý spojí všetky už existujúce a nové vesmírne aktivity.


Galileo v súčasnosti poskytuje tri typy služieb založených na satelitnej navigácii:
·         Otvorená služba systému Galileo (Galileo Open Service) je voľne dostupná služba na určovanie polohy a času a na navigáciu.
·         Pátracia a záchranná služba systému Galileo (Search and Rescue – SAR): zisťovanie polohy tiesňových signálov vysielaných kompatibilným vysielačom (čas na zistenie polohy nezvestnej osoby na mori alebo v horách sa znížil zo 4 hodín na približne 10 minút, presnosť lokalizácie z 10 km na menej ako 2 km).
·         Verejne regulovaná služba systému Galileo je kódovaná služba určená pre verejný sektor  na použitie v bezpečnostne citlivých situáciách, ako sú napríklad vojenské operácie.