piatok 27. júla 2018

Wi-Fi: Bezplatné bezdrôtové pripojenie v Bratislave


Hlavné mesto SR v spolupráci s Bratislava Tourist Board (BTB) nadviazali spoluprácu s mobilným operátorom O2, vďaka čomu bude aj naďalej možné v Starom Meste surfovať na internete bezplatne.

Hlavné mesto tak bude pokračovať v poskytovaní  služby, ktorá bola zriadená v roku 2016 pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Dôvodom je najmä vysoká využiteľnosť, pričom za posledné dva roky využilo Wi-Fi pripojenie vyše 170 tisíc používateľov a mesačne sa do nej opakovanie pripojí aj 80 tisíc zariadení. Bezplatný WiFi Hotspot na mestských promenádach s prístupom k internetu sa využíva stále viac. V špičkách je súčasne pripojených aj 1.300 zariadení, ktoré prenesú priemerne 170 GB používateľských dát denne. „Význam tejto služby dokumentuje aj záujem zo strany zahraničných návštevníkov, ktorých podiel na všetkých pripojeniach tvorí až 40%. Preto sme sa rozhodli, že služba bude ponúkať aj smart informácie o Bratislave a to na základe aktuálnej polohy s prepojením na destinačný web mesta visitbratislava.com“, priblížila A. Melicharová.

Najčastejšie sa do siete pripájajú ľudia prostredníctvom mobilných telefónov, pričom dominujú zariadenia s operačným systémom Android. Komunikačná sieť má názov VisitBratislava a pre používateľov je bezplatná. Najvyťaženejšími lokalitami mestskej WiFi siete sú Hlavné námestie, Hviezdoslavovo námestie a Námestie SNP. Služba je dostupná aj v lokalitách Rázusovo nábrežie, Vajanského nábrežie, Fajnorovo nábrežie, Šafárikovo námestie, Rybné námestie, Františkánske námestie, Primaciálne námestie, Námestia Ľudovíta Štúra, Námestie slobody a v okolí ulíc Židovská, Staromestská, Kapucínska, Gondova a Rigeleho.