pondelok 6. augusta 2018

EU: Nové digitálne práva


Toto leto si európski občania užívajú opäť viac digitálnych práv. Napríklad vďaka zrušeniu roamingových poplatkov (jún 2017) sa v únii spotrebovalo viac než päťnásobné množstvo dát a uskutočnilo sa takmer 2,5-krát viac telefonátov.

Od apríla 2018 majú spotrebitelia prístup k on-line obsahovým službám, ktoré si predplatili v domovskej krajine aj v ostatných krajinách EÚ (vrátane filmov, seriálov a športových prenosov. Od 25. mája 2018 vďaka novým pravidlám ochrany údajov sa v únii bezpečnejšie prenášajú osobné údaje medzi poskytovateľmi služieb. Spotrebitelia majú právo vedieť, či ich osobné údaje unikli, ako sa zhromažďujú a rovnako ich údaje môžu byť na požiadanie vymazané.

Pravidlá neutrality siete, vďaka čomu majú všetci Európania prístup k otvorenému internetu, sa uplatňujú od jari 2016. Všetci Európania tak majú prístup k otvorenému internetu. Zaručuje to ich slobodu a vylučuje diskrimináciu pri výbere obsahu. Čoskoro pribudnú aj ďalšie digitálne práva:
·         Už od septembra budú mať Európania právo využívať svoju vnútroštátnu elektronickú identifikáciu (eID) na prístup k verejným službám v celej EÚ.
·         Od decembra bude mať každý prospech z voľného toku iných ako osobných údajov, keďže sa umožní prístup k lepším a konkurencieschopnejším službám uchovávania a spracovania údajov v EÚ. Podnikatelia budú mať zasa právo rozhodnúť, kde v EÚ chcú uchovávať a spracúvať všetky druhy údajov.
·         Od 3. decembra budú môcť Európania nakupovať on-line bez neopodstatnenej diskriminácie bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádzajú.
·         Od roku 2019 sa zlepší porovnateľnosť a znížia ceny za cezhraničné doručovanie balíkov.
·         Dohodnuté pravidlá o dani z pridanej hodnoty v kontexte elektronického obchodu umožnia podnikateľom vyriešiť všetky potreby v oblasti cezhraničných platieb DPH na jednom on-line portáli a vo vlastnom jazyku.
·              Európsky kódex elektronickej komunikácie poskytne právo jednoduchšie meniť poskytovateľov internetových a telekomunikačných služieb. Zároveň budú môcť v prípade núdze na mobilný telefón prijímať verejné výstrahy.
·            Aktualizované pravidlá pre audiovizuálne médiá Európanom prinesú právo na bezpečné on-line prostredie, ktoré ich má chrániť pred podnecovaním k násiliu a nenávisti, terorizmom, detskou pornografiou, rasizmom a xenofóbiou.