streda 8. augusta 2018

SR: Opäť viac bankrotov


V júli t. r. zbankrotovalo na Slovensku 1.278 ľudí. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy zbankrotovalo 1.092 občanov Slovenska, to predstavuje nárast o 17,03% a v medziročnom porovnaní nárast o 72,47%, keďže v siedmom mesiaci minulého roka bolo vyhlásených 741 osobných bankrotov.

Podľa spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) bolo celkovo od začiatku tohto roka do konca júla na Slovensku vyhlásených 7.624 osobných bankrotov, zatiaľčo počas celého minulého roka ich bolo 5.239. „K výraznému nárastu počtu občanov, ktorí môžu svoju platobnú neschopnosť riešiť oddlžením, prispela najmä vlaňajšia legislatívna úprava podmienok a spôsobu osobného bankrotu. Po novom je výrazne jednoduchší a lacnejší, čím sa stal viac dostupnejší. Preto takýto vývoj nie je pre analytikov prekvapením", uviedla analytička Jana Marková. Varovným trendom podľa nej však je, že vekovo najpočetnejšej skupine dlžníkov, ktorú tvoria štyridsiatnici, sa pomerne tesne približujú dlžníci - muži vo veku 30 až 39 rokov. Tí vo svojom produktívnom živote môžu využiť osobný bankrot na oddlženie ešte raz v prípade, ak nedôjde k zmene legislatívy.

V júli 2018 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji, a to 344. Naopak, najmenej ich bolo v Trnavskom kraji – 70. Oddlženie formou konkurzu si zvolilo 1.266 dlžníkov, pre oddlženie formou splátkového kalendára sa rozhodlo iba 12 dlžníkov. Zároveň v siedmom mesiaci tohto roka pripadalo z celkového počtu osobných bankrotov 780 na mužov, teda 61,03% a 498 na ženy, čiže 38,97%. Najväčšou skupinou dlžníkov s 231 osobnými bankrotmi boli muži vo veku od 40 do 49 rokov. V tom istom vekovom rozhraní bolo aj najviac žien, a to 157. Medzi mužmi, ktorí v júli zbankrotovali, malo 5,38 % dlžníkov vysokoškolské vzdelanie, medzi ženami malo vysokoškolské vzdelanie 3,61 % dlžníčok.