pondelok 6. augusta 2018

Upozorňujeme: Nové pravidlá pri zakladaní s.r.o.


Ak zvažujete založenie vlastnej s.r.o., skontrolujte si svoje záväzky voči Sociálnej poisťovni. Od septembra 2018 nebudú môcť dlžníci Sociálnej poisťovne zakladať spoločnosť s ručením obmedzeným, pokým si nesplatia svoj dlh.

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti novela Obchodného zákonníka, na základe ktorej už spoločnosť s ručením obmedzeným nebude môcť okrem osoby vedenej v zozname daňových dlžníkov založiť ani dlžník Sociálnej poisťovne. Výnimku môže udeliť iba správca dane alebo Sociálna poisťovňa. Zoznam dlžníkov zverejňuje Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke.

Ak sa chystáte podnikať, nezabudnite aj na tieto povinnosti:
· Orgány verejnej moci sú povinné komunikovať s právnickými osobami elektronicky - na to, aby mohli podnikatelia vstupovať do elektronickej schránky a čítať obsah prijatých správ, je nutné mať vybavené eID (občiansky preukaz s elektronickým čipom) a na účely elektronického podpisovania aj nahraté kvalifikované certifikáty.
· Právnické osoby zapísané v Obchodnom registri a po novom už aj fyzické osoby – podnikatelia registrované pre daň z príjmov musia podávať daňové priznanie za daň z príjmu elektronicky prostredníctvom portálu Finančnej správy SR.