streda 8. augusta 2018

Trend: Skepticizmus mladých


Miléniová generácia a generácia Z očakávajú od firiem zintenzívnenie snahy o pozitívny vplyv na okolitý svet. Najmladšie generácie zamestnancov zaujali skeptický postoj k nedostačujúcej motivácii a etike firiem.

Siedma výročná správa Deloitte o miléniovej generácii (Deloitte’s seventh annual Millennial Survey) nadväzuje na dva prieskumy. Tie naznačili, že mladé generácie majú pozitívny postoj k motivácii a etike podnikov. V roku 2018 však prichádza dramatický obrat, keď názory na podniky dosiahli najhoršiu úroveň za posledné štyri roky. Dnes si len menej než polovica miléniovej generácie myslí, že podniky sa správajú eticky (48% oproti 65% v roku 2017) a že sú odhodlané pomáhať pri zlepšovaní spoločnosti (47% oproti 62%). Na otázku, na čo sa zameriava spoločnosť, v ktorej pracujú, odpovedali: dosahovanie ziskov, podporovanie efektivity a výroba či predaj tovarov a služieb.

Hoci sa názor týchto generácií na podniky výrazne zhoršil, ich dôvera v politických lídrov je ešte menšia. Len 19% respondentov odpovedalo, že politici majú pozitívny vplyv v porovnaní s 71%, ktorí si myslia, že politici majú negatívny vplyv. Nahradiť by ich preto mohli biznis lídri, ktorí podľa 44% respondentov ešte majú pozitívny vplyv. Mladí tak stále trochu veria v schopnosť firiem pozitívne meniť spoločnosť. Tri štvrtiny opýtaných si myslí, že nadnárodné spoločnosti majú potenciál pomôcť vyriešiť ekonomické, environmentálne a sociálne výzvy spoločnosti, a preto je ich povinnosťou zapojiť sa do zlepšovania spoločnosti.

Správa za rok 2018 zohľadňuje názory 10.455 príslušníkov miléniovej generácie a odpovede 1.844 respondentov generácie Z celkovo z 36 krajín sveta. Príslušníci miléniovej generácie z prieskumu sa narodili medzi januárom 1983 a decembrom 1994 a predstavujú špecifickú skupinu – majú vysokoškolské vzdelanie, pracujú na plný úväzok a pracujú najmä pre veľké organizácie súkromného sektora. Respondenti z generácie Z sa narodili medzi januárom 1995 a decembrom 1999. Všetci už získali vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo študujú na 2. stupni. Viac než tretina z nich pracuje buď na plný alebo na skrátený pracovný úväzok.