piatok 10. augusta 2018

Radíme: Bezpečné grilovanie


Grilovacia sezóna je v plnom prúde. Netreba však podceňovať bezpečnosť. Aj malý požiar môže v dôsledku zlých poveternostných podmienok alebo vysokých horúčav narásť do nepredstaviteľných rozmerov.

Podľa odborníka Milana Ivaniča pri každom grilovaní a v prípade každého grilu platia dve pravidlá – odstránenie všetkých horľavých materiálov a predmetov z okolia grilu a čistota samotného grilu. Prevencia a obozretnosť je veľmi dôležitá. Keďže existuje viacero druhov grilov, je vhodné vedieť, ako sa správne zachovať v prípade vzniku požiaru pri jednotlivých druhoch. „Pri elektrických griloch je potrebné myslieť na to, že je zapojený v elektrickej sieti. V prvom rade je preto potrebné vytiahnuť kábel zo siete, ak nám to rozsah požiaru umožňuje. Keď je kábel vytiahnutý z elektrickej zásuvky, pokúsime sa plameň uhasiť vodou", radí M. Ivanič. Ak by sa nepodarilo vybrať kábel zo siete, zariadenie pod elektrickým prúdom musíme hasiť výhradne práškovým alebo snehovým hasiacim prístrojom. V prípade požiaru prenosného grilu je najbezpečnejšou alternatívou taký, ktorý má uzatvárateľné veko. Nebezpečenstvu tak možno predísť jeho priklopením a udusením ohňa. Čo sa týka záhradných grilov na drevo alebo uhlie, v tomto prípade je možné hasiť všetkými spôsobmi, či už vodou alebo hasiacim prístrojom.
      
Pri akomkoľvek grilovaní sa neodporúča odbiehať od grilu, ale mať ho stále na očiach, aby sme v prípade vzniknutého incidentu vedeli okamžite a pohotovo reagovať. Povolené je grilovať len na vopred vyhradených miestach. „Neodporúča sa grilovať v čase horúceho počasia, kedy vzrastá možnosť vzniku požiaru, ani v počas silného vetra, ktorý nám môže oheň rozfúkať. V prípade nevhodných podmienok, ktoré sa môžu vzhľadom na danú lokalitu líšiť, príslušné štátne orgány vyhlasujú zákaz zakladania ohňa. Po ukončení grilovania v prírode treba dbať na dôsledné uhasenie ohňa a z miesta odísť, až keď sme si úplne istí, že je oheň uhasený, nezostal tlieť a nemôže opätovne vzbĺknuť", uzavrel M. Ivanič.