pondelok 6. augusta 2018

Radíme: Letné úrazy detí


Počas letných dobrodružstiev pri vode, v horách či na chalupe sa deti ocitnú v situáciách, ktoré bežne nezažívajú, sú uvoľnenejšie, teda menej obozretné, a preto často dochádza k úrazom. Jazda na bicykli, lozenie po skalách, pobyt pri vode či u starých rodičov – nebezpečenstvo číha všade.

Viacerým zraneniam sa môžeme vyhnúť vhodnou prevenciou, či už vo forme cyklistickej prilby, chráničov, pevnej obuvi aj poučenia dieťaťa o možných rizikách. Bežnými letnými diagnózami u detí sú úpal, rôzne odreniny a popáleniny. Je preto potrebné dodržiavať pitný režim, nosiť pri sebe malú lekárničku či krabičku prvej pomoci a dohliadať, aby malo dieťa pokrývku hlavy. Pri zdravo aktívnych deťoch sú však úrazy prirodzené a s veľkou pravdepodobnosťou sa im nevyhneme.
„Najčastejšími úrazmi v letných mesiacoch v prípade detí približne medzi šiestym a pätnástym rokom života, sú zlomeniny horných i dolných končatín, často ako dôsledok pádu zo stromu či z rebríka“, hovorí pediatrička MUDr. Dagmar Kollárová a dodáva: Typicky letnými sú detské úrazy na bicykli, časté sú úrazy pri skokoch do vody, kedy dieťa nesprávne odhadne hĺbku bazéna či jazera. Tu takisto hrozí vážne poranenie hlavy, miechy či chrbtice. V letných mesiacoch býva relatívne častou diagnózou aj aspirácia (vdýchnutie) vody pri kúpaní, čo môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.” Najmä pri deťoch medzi prvým a šiestym rokom života treba byť tak obzvlášť obozretný pri aktivitách vo vode
Hrozbou je aj tzv. syndróm suchého utopenia. Môže nastať, keď pri ponorení a topení sa vnikne voda do dýchacích ciest a vyvolá laryngospazmus - kŕč zvieračov hrtana, ktorý uzavrie hlasivkovú štrbinu a topiaci sa udusí. Na tomto stave je zradné, že môže nastať alebo pretrvávať aj po vytiahnutí z vody. Sekundárne utopenie môže nastať pri vdýchnutí i menšieho množstva vody, ktoré môže poškodiť pľúcne mechúriky a spôsobiť opuch pľúc. Ťažkosti sa môžu prejaviť aj s 24-hodinovým odstupom, preto treba dieťa po vdýchnutí i malého množstva vody dôkladne sledovať a bezodkladne s ním navštíviť lekára. 

Najčastejšie príčiny úmrtia detí v dôsledku úrazov: dopravná nehoda, utopenie, pád, otrava, popálenie/obarenie a udusenie/uškrtenie. Keďže úrazy detí nedokážeme úplne eliminovať, je potrebné sa na takéto situácie čo najlepšie pripraviť a dokázať správne reagovať - podať prvú pomoc a vyhľadať odbornú pomoc, pretože pri vážnych stavoch rozhodujú aj sekundy. Je vhodné mať pri sebe telefónne čísla na lokálnych lekárov či rýchlu zdravotnú službu. Samozrejmosťou je vhodné poistenie dieťaťa. Nielen kvôli rýchlemu zabezpečeniu odbornej starostlivosti, ale aj kvôli bezpečnému finančnému režimu rodiny pri zotavovaní dieťaťa. Najmä pri vážnych úrazoch, niekedy s trvalými následkami, vyžaduje stav dieťaťa dlhodobú starostlivosť jedného z rodičov, a tým prichádza rodina o jeden príjem.