štvrtok 9. augusta 2018

SR: Podpora štúdia CAD a CAM systémov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo 16 projektov stredných odporných škôl v rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave.

Vďaka podpore sa tak žiaci na stredných odborných školách technického zamerania budú môcť zapojiť do projektov orientovaných na CAD a CAM systémy, programovanie CNC strojov či ovládanie ďalších špecializovaných softvérov. Do výzvy prihlásili školy 49 projektov. Z nich hodnotiaca komisia vybrala 16 najlepších, medzi ktoré bola rozdelená celá suma 30.000 eur vyčlenená na tento účel. Úspešní žiadatelia získali príspevok vo výške od 1.231 do 2.000 eur.

Najúspešnejšími boli školy z Trenčianskeho kraja s piatimi podporenými projektmi. Nasleduje Bratislavský a Prešovský kraj s troma úspešnými žiadosťami. V Žilinskom a Nitrianskom kraji boli podporené dva projekty a v Trnavskom kraji jeden.