streda 17. októbra 2018

Aktuálne: Národne dni na podporu ekonomiky Slovenka


Za posledných pár rokov projektu Kvalita z našich regiónov, ktorého sú Národné dni súčasťou, sa podarilo zvýšiť záujem spotrebiteľov o sledovanie krajiny pôvodu pri nákupoch až o 60%. Spotrebitelia si čoraz viac uvedomujú dôsledky svojho nákupného správania na makroekonomiku krajiny, v ktorej žijú.

Dôležitosť nakupovania domácich produktov sa stala celospoločenskou témou. Podľa prieskumu GfK viac ako 60% ľudí sa doma, v práci aj medzi priateľmi rozpráva o dopadoch nákupného patriotizmu na kvalitu nášho života. Až 65% spotrebiteľov nakupuje potraviny zo Slovenska, pokiaľ ich má na výber a považuje ich za najkvalitnejšie a 75% spotrebiteľov súhlasí, že je dôležité zastúpenie domácich výrobkov na regáloch predajní. Už 40% kupujúcich sa orientuje pri svojich nákupoch na slovenské výrobky. Od roku 2016 sa toto % preferencie nakupujúcich slovenské produkty zvýšilo o 4%. Za posledné dva roky sa o 4% znížil počet tých spotrebiteľov, ktorým je jedno, z akej krajiny potraviny pochádzajú. V roku 2016 ich bolo 20,2% a aktuálne je ich 16,2%.

Na základe výsledkov a zmien správania sa spotrebiteľov za posledných desať rokov zrejme dozrel čas aj na rozšírenie komunikácie so spotrebiteľom o ďalšie, súvisiace oblasti, akými sú neplytvanie potravinami či surovinovými zdrojmi a upriamenie pozornosti na hodnoty, ktoré sú v nich ukryté a ako sa k nim správať. Nejde len o dopad na našu ekonomiku, ale aj na naše zdravie, životné prostredie a taktiež na kvalitu života, za ktorú nesieme spoločnú zodpovednosť.