pondelok 15. októbra 2018

Zálohovanie: Pre 54 % domácich používateľov zbytočnosť


Najčastejšími príčinami straty dát je ľudská chyba, zlyhanie hardvéru a nákaza malvérom.
Prieskum Acronis realizovaný v auguste 2018 medzi používateľmi zo Spojených štátov, Európy a Ázie ukázal, že svoj osobný počítač si zálohuje stále menej než polovica používateľov. 

Hoci si veľa používateľov svoj osobný počítač stále nezálohuje, povedomie verejnosti o potrebe ochrany dát rastie. Podľa prieskumu sa počet používateľov zálohujúcich si svoj počítač zvýšil oproti minulému roku o 2,8 percentuálneho bodu. Na druhej strane sa medziročne zvýšil o takmer 4 percentuálne body počet domácností, ktoré zažili stratu dôležitých dát. Až 26,4 % používateľov by bolo ochotných za odblokovanie dát zašifrovaných ransmovérom zaplatiť.

Kľúčové zistenia prieskumu:
- 46,1 % respondentov tohto roku potvrdilo, že si zálohuje svoje osobné počítače (vlani 43,3 %);
- 39 % domácností uviedlo, že už niekedy zažili stratu dôležitých osobných dát (vlani 35,1 %);
- najčastejšími príčinami straty dát je ľudská chyba (30,6 %), zlyhanie hardvéru (26 %), útok ransomvéru či iného malvéru  (13,2 %) a strata či krádež zariadenia (10, 8 %);
- zaplatiť za odšifrovanie dát zasiahnutých ransomvérom je ochotných 26,4 % používateľov, 73,6 % by nezaplatilo nič.