štvrtok 18. októbra 2018

Zelená domácnostiam: Mimoriadne kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlási v stredu 24. októbra 2018 o 15. hod. mimoriadne kolo národného projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Je určené pre tie domácnosti z mimobratislavských regiónov, ktoré budú mať zariadenia na výrobu tepla nainštalované do jedného mesiaca.

„V posledných dňoch zrušili platné poukážky viaceré domácnosti a aktuálna disponibilná suma dosiahla 450.000 eur. Keďže pilotný projekt tento rok končí, vyhlásením mimoriadneho kola so skráteným termínom na inštaláciu zariadení umožňujeme, aby mohli byť využité aj zostávajúce vyčlenené prostriedky", uviedla Alexandra Velická zo SIEA. Suma môže ešte narásť, ak sa do začiatku kola uvoľnia ďalšie prostriedky z už vydaných poukážok. Domácnosti, ktoré vedia, že nebudú môcť využiť platné poukážky, by mali prostredníctvom zhotoviteľov čím skôr ukončiť ich platnosť.

V poslednom 28. kole budú podporené inštalácie tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu a slnečných kolektorov. Inštalácie musia byť ukončené a žiadosti o preplatenie poukážok predložené do 26. novembra 2018. Mimoriadne kolo bude krátke. Je určené naozaj len pre tých, ktorí sú rozhodnutí a pripravení okamžite po vydaní poukážky začať s inštaláciou. „Ak nemajú domácnosti vybraného zhotoviteľa a nie je jasné, že zariadenie bude v priebehu pár dní k dispozícii, nech žiadosť radšej nepodávajú, ale počkajú na pokračovanie projektu v budúcom roku", zdôraznila Velická.