utorok 16. októbra 2018

FLEX: Nové štipendiá pre slovenských stredoškolákov


Desať slovenských stredoškolákov bude mať po prvý raz možnosť stráviť školský rok 2019/2020 na strednej škole v USA v rámci programu Future Leaders Exchange (FLEX). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 31. októbra t.r.  

Program študentom umožňuje spoznať novú kultúru, zvýšiť svoje sebavedomie, získať jazykové zručnosti, ako aj rozšíriť svoje kariérne príležitosti. Účastníci programu FLEX sa stávajú mladými ambasádormi svojich krajín, ktorí oboznamujú Američanov s kultúrou, históriou a tradíciami Slovenska. Študenti si tiež vytvárajú silné vzťahy s hostiteľskou rodinou a spolužiakmi, ktoré často pretrvávajú po celý život. Letenku, štúdium, zdravotné poistenie aj prípravné školenie im zaplatí americká vláda, ktorá im zároveň bude mesačne prispievať na účasť na spoločenských aktivitách. Ubytovanie je zabezpečené v amerických hosťovských rodinách.

Do programu sa môžu prihlásiť slovenskí občania narodení medzi 15. júlom 2001 a 15. júlom 2004, ktorí vedia komunikovať po anglicky, majú dobrý študijný priemer a za posledných päť rokov strávili v USA menej ako 90 dní. Musia byť tiež študentmi prvého alebo druhého ročníka strednej školy, alebo kvinty alebo sexty na osemročnom gymnáziu. Následne prejdú výberovým konaním. V semifinále sa študenti zúčastnia individuálneho pohovoru, podstúpia test angličtiny, vypracujú esej a následne vyplnia prihlášku, ktorú pošlú do pobočky American Councils v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov. Vo výberovom konaní študenti majú preukázať svoju spôsobilosť zúčastniť sa ročného výmenného pobytu.