utorok 16. októbra 2018

EU: Nové označovanie palívTáto iniciatíva sa uskutočňuje na základe článku 7 smernice o infraštruktúre pre alternatívne palivá z októbra 2014 a v súlade s Akčným plánom týkajúcim sa infraštruktúry pre alternatívne palivá, ktorý Európska komisia oznámila v novembri 2017. Stanovuje sa v ňom niekoľko podporných opatrení na urýchlenie zavedenia infraštruktúry, zvýšenie investícií a zlepšenie prijatia zo strany spotrebiteľov. Zároveň dopĺňa návrhy komisie v rámci stratégie Európa v pohybe pre čistú, bezpečnú a prepojenú mobilitu.

Nové značky sú rozdelené do troch skupín:
·  Benzínové palivá označené písmenom „E“ v kruhu: E5, E10, atď. (písmeno „E“ označuje špecifické biozložky (etanol) prítomné v benzíne).
·  Dieslové palivá označené písmenom „B“ v štvorci: B7, B10, XTL, atď. (písmeno „B“ značí špecifické zložky bionafty prítomné v nafte, písmená XTL označujú syntetickú naftu, ktorá sa nezískava spracovaním surovej ropy).
·   Plynové palivá s uvedením ich špecifického podtypu v kosoštvorci: napr. CNG, LNG, LPG a H2 (vodík).

V prípade novších vozidiel budú etikety viditeľné aj v príručke majiteľa a môžu sa objaviť aj v elektronickej príručke, dostupnej prostredníctvom informačno-zábavného systému vozidla. Okrem toho, že by mali byť viditeľné na všetkých verejných čerpacích staniciach, mali by byť viditeľné aj u autorizovaných predajcov. Nové značky sú zavedené vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie, krajinách EHP (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) a takisto v Macedónsku, Srbsku, vo Švajčiarsku a v Turecku.