piatok 19. októbra 2018

SR: Elektronické verejné obstarávanie


Od 18. októbra 2018 je na Slovensku dostupná nová (modernizovaná) verzia Informačného systému EVO, ktorý zastrešuje Úrad pre verejné obstarávanie SR.

Nová verzia informačného systému pre verejné obstarávanie umožňuje, aby sa do aukcie a zákazky autentifikovali subjekty už cez eID kartu (občiansky preukaz s čipom).

Benefity modernizovaného systému EVO:
- Integrácia s Profilom VO a ISZÚ
- Jednotné prihlásenie do IS UVO a IS EVO
- Jednotný dizajn IS UVO a IS EVO
- Intuitívnejšie používateľské rozhranie oproti „starému“ EVO
- eID autentifikácia (prihlásenie pomocou eID karty do zákazky aj aukcie)
- Wizard (sprievodca výberu správneho oznámenia)
- Možnosť zadávania štruktúrovanej ponuky
- Elektronická aukcia na najnižšiu cenu, najlepší pomer ceny a kvality a nákladov počas životného cyklu
- ESPD
- Konverzia „papierových“ zákaziek a zákaziek vytvorených v „starom“ systéme EVO do modernizovaného systému EVO (resp. sprístupnenie funkcionalít modernizovaného EVO „papierovým“ zákazkám a zákazkám vytvorených v „starom“ systéme EVO)