piatok 30. novembra 2018

Radíme: Nový notebook

Či už vám starý notebook jednoducho doslúžil, alebo bude tento rok nový notebook vianočným darčekom, budete musieť pred výberom konkrétneho modelu zvážiť viacero parametrov.

Ak vám stačí obyčajný notebook, prakticky len náhrada za klasický stolný počítač a nechcete doň príliš investovať, ani od neho nečakáte zázraky, môžete sa dostať aj na cenu nižšiu ako 400 Eur. „Všímajte si však kvalitu notebooku, hmotnosť a rozloženie klávesnice. Fanúšikovia seriálov tiež určite využijú HDMI vstup a notebook by mal mať minimálne tri USB porty, aby ste v prípade potreby mohli rozšíriť jeho kapacitu", odporúča Iva Pavlousková. Pre študentov je vhodný predovšetkým ľahký, tenký a odolný notebook, ktorý sa ľahko prenáša. Ak notebook denne využívate v práci, oceníte ultrabook čiže tenký notebook s kompaktným rozmerom, vysokým výkonom, úsporným procesorom a s dobrou výdržou batérie (minimálne 5 hodín).

„V móde sú tiež konvertibilné notebooky, teda dva v jednom - vyzerajú ako bežný notebook, ale majú dotykový displej a fungujú ako tablet a notebook zároveň. Niektoré umožňujú displej rôzne otáčať alebo úplne oddeliť a používať samostatne", upresňuje Iva Pavlousková. Manažéri podľa nej vyhľadávajú buď práve tieto 2v1 notebooky s Full HD rozlíšením, alebo 14palcové notebooky, ktoré majú procesor Intel Core i5 alebo Core M, 8 GB RAM a SSD alebo hybridný disk. A vážia pod 1,5 kg.

EU: Klimaticky neutrálna Európa do roku 2050


Európska komisia prijala dlhodobú strategickú víziu pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2050 - Čistá planéta pre všetkých.

Stratégia ukazuje, ako môže Európa viesť úsilie o klimatickú neutralitu investíciami do realistických technologických riešení, posilňovaním postavenia občanov a zosúlaďovaním činností v oblastiach, akými sú priemyselná politika, financie či výskum a zároveň sa postarať to, aby bol tento prechod spravodlivý aj zo sociálneho hľadiska. Vízia o klimaticky neutrálnej budúcnosti sa zameriava na takmer všetky politiky EÚ a je v súlade s cieľom Parížskej dohody udržať nárast teploty výrazne pod úrovňou 2 °C a pokračovať v snahe neprekročiť 1,5 °C. Byť lídrom v oblasti klimatickej neutrálnosti pre EÚ znamená dosiahnuť ju do roku 2050.

Výsledky najnovšieho osobitného prieskumu Eurobarometra (z 11/2018):
·         93 % Európanov myslí, že zmena klímy je spôsobená ľudskou činnosťou,
·         85 % súhlasí s tým, že boj proti zmene klímy a efektívnejšie využívanie energie môžu viesť k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest v Európe.

Cesta ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu si vyžaduje spoločné opatrenia v 7 strategických oblastiach (energetická efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, čistá, bezpečná a prepojená mobilita, konkurencieschopný priemysel a obehové hospodárstvo, infraštruktúra a energetické prepojenia, biohospodárstvo a prírodné záchyty uhlíka i zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého na riešenie zostávajúcich emisií). Členské štáty do konca roka 2018 predložia Európskej komisii svoje návrhy národných plánov v oblasti klímy a energetiky, ktoré sú kľúčové pre dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030.

Aktuálne: Diaľničných známok sa predá viac


Príjem z predaja diaľničných známok v tomto roku opäť už v novembri prekonal hranicu celoročného príjmu z ich predaja v predchádzajúcom roku: podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) sa tak stalo 12. novembra tohto roka, kedy počet predaných diaľničných známok na Slovensku dosiahol takmer 4,3 miliónov  kusov za viac ako 72,6 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.
      
Najobľúbenejšie zostávajú u motoristov desaťdňové diaľničné známky s vyše 59 % podielom na trhu, nasledujú ročné diaľničné známky s 28 % podielom a zvyšných 13 % tvoria 30 - dňové diaľničné známky. Tradične najviac, a to 49 % nakupujúcich, tvoria vodiči so slovenským evidenčným číslom vozidla, 36 % tvoria autá z okolitých krajín a nakoniec motoristi s vozidlami z iných krajín predstavujú 15 % podiel na trhu v počte kusov predaných elekronických diaľničných známok. NDS tak potvrdila každoročný rastúci trend v príjme z predaja diaľničných známok, čo znamená nárast o takmer 5,3 % oproti minulému roku.

Ceny elektronických diaľničných známok na Slovensku patria podľa NDS k jedným z najnižších v regióne. Povinnosť platiť za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa vzťahuje na všetky dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 3,5 tony. Ročná diaľničná známka stojí 50 eur, 30-dňová 14 eur a desaťdňová 10 eur.

štvrtok 29. novembra 2018

EU: Nové pravidlá pre liehoviny


Vyjednávači Rady a Európskeho parlamentu za účasti Európskej komisie dospeli k politickej dohode o nových pravidlách výroby a označovania liehovín a tiež registrácie a ochrany liehovín s chráneným zemepisným označením.

Dohoda predstavuje záruku, že liehoviny v celej EÚ budú jasnejšie a jednotne označované. Vytvorenie registra kontrolných orgánov členských štátov tiež uľahčí prácu vnútroštátnych orgánov dozoru, aby sa k spotrebiteľom dostávali originálne výrobky. Liehoviny s chráneným zemepisným označením, akými sú napríklad Koňak, Irish Cream, Genever alebo Ouzo budú taktiež lepšie chránené proti zneužitiu ich prísad a proti registrácii podobných ochranných známok.

Hlavné prínosy nového nariadenia:
-          objasnenie pravidiel výroby a označovania pre väčšinu kategórií liehovín, vrátane vymedzenia maximálnych limitov sladenia pre niekoľko kategórií na úrovni EÚ,
-          zlepšenie pravidiel označovania, ktoré sa uplatňujú v prípade, že sa lieh kombinuje s inými výrobkami vrátane iných liehovín;
-          vytvorenie registra kontrolných orgánov členských štátov;
-          zvýšenú ochranu zemepisných označení: ak sa používajú ako zložky, keď sú v rozpore s ochrannými známkami a tiež s tovarom v tranzite na území EÚ;
-          ďalšie zjednodušenie postupov so zemepisným označením: kontrola Európskej komisie, ktorá sa zameria len na prvky európskeho významu, jasnejšie definície zmien a doplnení na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, plne rešpektujúc zásadu subsidiarity, aj skrátenie lehoty na vybavovanie žiadostí.

On-line: Až 85 % Slovákov je na internete


V súčasnosti má prístup k internetu 85 % obyvateľov Slovenska a takmer 99 % z nich ho aj denne používa. Na porovnanie v roku 2000 ich bolo na internete iba 9 %.

Podľa prieskumu United Consultants v spolupráci s MARK BBDO a Pricewise, ktorý mapuje správanie 2.000 Slovákov na internete, je dnes internet bežná dennodenná záležitosť, bez ktorej by si mnohí nevedeli predstaviť svoj život a rozhodovanie. Počas 18 rokov sa stal internet súčasťou skoro každej domácnosti. Takmer polovica (46 %) všetkých on-line používateľov sa pripája prostredníctvom mobilného telefónu a v každej digitálnej domácnosti sa nachádza 5,69 zariadení pripojených k internetu. Slováci používajú internet pri hľadaní informácií, potom na komunikáciu s ľuďmi, ktorých nemajú nablízku, prípadne si vypĺňajú voľný čas. Práca je až na štvrtom mieste.

Podľa internetových aktivít rozdelili výskumníci digitálnych spotrebiteľov do ôsmich kategórií. Najväčšie zastúpenie majú fajnšmekri, za nimi nasledujú sliediči, nadšenci a prvú štvoricu uzatvára skupina robinson. Piatou kategóriou sú surferi, v ktorých sa nachádza najviac mladých ľudí vo veku v priemere 31 rokov. Poslednú trojicu uzatvárajú pragmatici, pozorovatelia a odpadlíci. Najzdatnejší používatelia internetu sú surferi a fajnšmekri s priemerným vekom okolo 40. Práve fajnšmekri sú najvzdelanejšou a najbonitnejšou skupinou digitálnych spotrebiteľov. Segment robinson(iek) je svetom žien na rozdiel od pragmatikov, kde je väčšina mužov. Robinsonky sú ženy z menších miest a obcí, ktorých príjem klesol v dôsledku materskej dovolenky. Je to často ich jediné okno do sveta. Bez internetu si nevedia predstaviť život nie preto, že by sa nudili, ale preto, že by bez neho nestihli nič urobiť, stratili by kontakt s ľuďmi, na ktorých im záleží a nevedeli by, čo sa deje tam vonku. Pre nadšencov je predstava byť offline úplne nepredstaviteľná, internet je pre nich nemennou a pevnou súčasťou života. Sliedičov charakterizuje porovnávanie cien a výber najlepšieho produktu za čo najnižšiu cenu. Poslednú skupinu odpadlíkov charakterizuje to, že technológiám príliš nedôverujú a keby zanikol internet, ani by si to nevšimli.


STEMI: Pomáha zachrániť viac ľudských životov 
Technológia STEMI vo vozidlách záchrannej zdravotnej služby v SR zjednodušila a skvalitnila manažment záchrany života pacientov s cievnou mozgovou príhodou (CMS). Aplikácia zobrazuje polohu sanitky, čas dojazdu a ďalšie potrebné informácie. Nemocnica sa tak dokáže pripraviť na prijatie pacienta.

Podstatou STEMI je podľa Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) záchranárov s pacientom hneď nasmerovať na pracovisko, ktoré je na starostlivosť oňho adekvátne vybavené a eliminovať zbytočné prevozy. Pri náhlej cievnej mozgovej príhode, ale napríklad aj infarkte myokardu, totiž ide o sekundy. MZ SR vytvorilo zoznam 43 pracovísk, ktoré dokážu v nepretržitom režime poskytnúť pacientom s mozgovou príhodou intravenóznu trombolýzu, teda rozpustenie zrazeniny v cieve, vykonať CT mozgu a mozgových ciev. Tiež deviatich špecializovaných pracovísk nepretržite vykonávajúcich mechanickú trombektómiu alebo trombosukciu.

Existujú dva typy cievnej mozgovej príhody a oba si vyžadujú okamžitú liečbu. Asi 85 % z nich predstavujú prípady nedokrvenia mozgu kvôli zúženej alebo upchatej cieve a 15 % sú prípady krvácania do mozgu. Podľa odborníkov je veľmi dôležité, aby si ľudia dokázali všímať príznaky CMS. „Najčastejšie je to poklesnutý ústny kútik, slabosť končatín alebo to, že pacient nevie správne rozprávať. Mnoho pacientov si pri slabosti končatín myslí, že možno zle ležalo a po čase to prejde", uviedla prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti Zuzana Gdovinová.

streda 28. novembra 2018

Upozorňujeme: Opatrne aj pri používaní platobných kariet


Platobné karty sa stali súčasťou každodenného života. Ich prostredníctvom sú k dispozícii finančné prostriedky nepretržite a vďaka internetu možno za tovar či služby zaplatiť kedykoľvek. Banky zdôrazňujú, aby ľudia pri nakupovaní v on-line prostredí boli opatrní a ostražití. Nakupovať by mali na vopred overených stránkach a sledovať aj recenzie.

„Niektorí poskytovatelia ponúkajú spotrebiteľom prvý mesiac využívania danej služby zdarma, avšak pri registrácii musíte zadať číslo platobnej karty. A tu môže vzniknúť problém, kedy po uplynutí bezpoplatkového obdobia si už príslušné služby neželáte využívať, neoznámite to poskytovateľovi služby, a tak poplatok za ďalšie obdobie je automaticky stiahnutý z vášho účtu. Je potrebné si vždy dôkladne prečítať zmluvné podmienky s dôrazom na podmienky ukončenia využívania služieb", radí Diana Brodnianska zo Slovenskej bankovej asociácie. Podľa nej v prípade objednávania vstupeniek na koncerty a športové podujatia cez internet vždy treba venovať pozornosť celkovej sume vrátane všetkých súvisiacich poplatkov, a to napriek časovému stresu, ktorý vďaka niektorým ponukám typu „platí už len 5 minút“, vzniká.

„Ak máte v mobilnom zariadení v stiahnutých aplikáciách zaregistrované platobné karty pre platby za využívanie ponúkaných služieb, deti môžu v nevedomosti odkliknúť vyskakujúce okná s ďalšími súvisiacimi ponukami a službami. Venujte pozornosť nastaveniam a automatické zobrazovanie ponúk v tomto prípade radšej blokujte", zdôrazňuje Brodnianska.

Radíme: Bolí vás hlava?


Pulzujúce bolesti a migrénu nemusia mať na svedomí len počasie či nízky tlak. Príčinou môže byť aj stuhnutý krk. Či ide o bežnú bolesť hlavy, alebo je problémom krčná chrbtica, spoznáte podľa niekoľkých príznakov.

BOLESŤ SA NESTUPŇUJE, JE KONŠTANTNÁ. Pri typickej migréne je bolesť stále horšia. Začne to úplne nenápadne, ale čoskoro máte pocit, že vám hlava praskne. Pozitívne je, že cítite, kedy prichádza a viete sa na ňu pripraviť: či už tým, že užijete tabletku, aby ste to zastavili, alebo si pôjdete zašportovať, aby ste okysličili mozog, prípadne si pospíte. V tom je jeden z rozdielov medzi migrénou a bolesťou hlavy spôsobenou krčnou chrbticou. Ak je pôvod vašich bolestivých stavov v krku, nepríjemné pocity nekulminujú, ale tak ako začnú, tak aj pretrvávajú a to stále v rovnakej intenzite.

NEUĽAVÍ SA VÁM ANI NA DRUHÝ DEŇ. Počas migrény sa cítite, ako by ste boli po „opici“, alebo sa náhle zmenilo počasie. Mimochodom, jej spúšťačom môže byť aj alkohol, ktorý vám cievy rozšíri a spôsobí pulzujúcu bolesť. Tá môže postupovať aj cez rameno, trápezový sval, ľavú alebo pravú časť hlavy a vyústi až v oku. Vždy je orientovaná na jednu časť tela, pravú alebo ľavú. Ak ju zastavíte včas, zbavíte sa jej do pár hodín.  Ak je však problémom krk, na úľavu si musíte počkať aj pár dní. Zmizne až vtedy, ak sa stuhnutý krk uvoľní.

TABLETKY POMÔŽU LEN NA CHVÍĽU. Lieky proti bolesti sú len dočasným riešením. Správna cesta je uvoľnenie krčnej chrbtice cvičením, ktoré vám odporučí fyzioterapeut. Keďže stuhnuté svalstvo je spôsobené aj nesprávnou polohou tela pri chôdzi či sedení, v rámci prevencie by ste sa mali zamerať na to, aby vaše krčné svaly neochabovali. Najvhodnejšie je vzpriamené telo – pri chôdzi, ale aj v spomínanom sede. Keď chodíte, je to trochu jednoduchšie, avšak pri sedení, hlavne, ak ním strávite osem hodín v práci, je to náročnejšie. Ak neviete nepretržite strážiť svoj chrbát a dávať pozor, aby ste sa nehrbili, vyskúšajte napr. stoličku s pohyblivým sedákom. Tá vďaka pružine, ktorá podopiera sedák, pomáha nielen aktivovať ochabnuté chrbtové svaly, ale pomôže aj pri uvoľnení šije a krčnej chrbtice.

OBMEDZENÁ POHYBLIVOSŤ KRKU: Sprievodným javom oboch problémov je pískanie v uchu, rozmazané videnie, pocity nevoľnosti a závraty. Ak však bolesť hlavy sprevádza aj obmedzená pohyblivosť krku, mali by ste sa zamerať práve na túto partiu.  Niekedy sa tiež môže stať, že migréna spôsobí bolesť krku, alebo naopak bolesť v krku spôsobí migrénu. Nervový systém je prepojený a aj  lekári sa často sporia o to, čo čomu predchádza. Či už to je tak, alebo onak, nezanedbajte uvoľnenie šije, krku a záhlavia, radí Centrum zdravého sedenia. Pamätajte, že za „bežnou“ bolesťou hlavy môže byť aj stuhnutá krčná chrbtica, ktorá vám týmto dáva najavo, že s ňou nie je niečo v poriadku.

SR: Tretí antibyrokratický balíček


Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) predstavilo tretí antibyrokratický balíček, ktorý obsahuje 36 opatrení na znižovanie administratívneho zaťaženia, podporu podnikania a digitalizáciu. Zameriava sa na elektronizáciu služieb a zefektívnenie procesov pri začatí podnikania a otváraní prevádzok. Do konca budúceho roka by malo byť zavedených do praxe 32 opatrení, zvyšné sa zrealizujú počas roku 2020. 

Ministerstvo hospodárstva predložilo tretí antibyrokratický balíček na pripomienkové konanie, následne by o ňom mala rokovať vláda. Opatrenia prinášajú jednotné pravidlá pre tie inštitúcie na Slovensku, s ktorými sa stretávajú občania pri začatí podnikania a otváraní rôznych prevádzok: stavebné úrady, regionálne úrady verejného zdravotníctva, inšpektoráty práce a inšpektoráty SOI, ktoré majú regionálne rôzny prístup a požiadavky na podnikateľov. Príslušné úrady vypracujú a zverejnia kontrolné zoznamy povinností (tzv. checklist) pre začínajúcich podnikateľov, ktoré doteraz chýbali. Všetky úrady by mali postupne zverejniť aj vzory požadovaných tlačív. 

Podnikateľom majú zmeny ušetriť v prvom roku 72,5 milióna eur, následne až 76 miliónov eur. Napríklad nebudú musieť vykonať povoľovacie konanie pri otváraní prevádzok s minimálnym alebo žiadnym vplyvom na zdravie zamestnancov (napr. kancelárie), ale pošlú iba oznámenie. Žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky bude jednotná pre všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva, zverejní sa na webe a nebudú sa vyžadovať nepotrebné prílohy. Opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby SR sa primárne zameriavajú na zjednodušenie stavebného konania - napríklad vytvorenie novej kategorizácie nebytových priestorov zjednotí postupy stavebných úradov, zverejní sa jednotný vzoru žiadosti o zmenu účelu užívania stavby. Súčasný právny stav totiž spôsobuje odlišné prístupy stavebných úradov k podnikateľským subjektom. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) bude môcť napríklad pri porušení menej závažných pravidiel využiť kompetenciu, kedy podnikateľ dostane „druhú šancu". Ak urobí nápravu v prospech spotrebiteľov, môže sa mu znížiť, alebo úplne odpustiť hroziaca sankcia. SOI súčasne nebude musieť viesť správne konanie a môže sa sústrediť na iné aktivity. Po novom by mala SOI pri výške pokuty zohľadňovať aj obrat podniku.

Prvý balíček antibyrokratických opatrení obsahoval 35 opatrení a vláda ho schválila v júni 2017. Druhý balíček, ktorý obsahuje 23 opatrení a päť úloh, platí od mája t.r.

utorok 27. novembra 2018

Google Pay: Už aj v slovenských e-shopoch


Na Slovensko prichádza možnosť on-line platieb prostredníctvom Google Pay. Kým platenie mobilom v obchodoch prostredníctvom tejto platobnej metódy si slovenskí používatelia už osvojili a obľúbili, na internete bola služba Google Pay dostupná len na globálnych platformách. Vďaka partnerstvu spoločnosti Google s PayU a Global Payments Europe bude po novom možné prostredníctvom tlačidla GPay zaplatiť aj v lokálnych  e-shopoch firiem ako napríklad Nay, Datart, Mall či Regiojet. Najväčšou výhodou tohto riešenia je úspora času, keďže používateľ už nebude musieť zakaždým vypĺňať dlhé formuláre s platobnými údajmi.

Poskytovatelia technológií pre bezhotovostné transakcie Global Payments Europe (GPE) a PayU integrovali platobnú metódu GPay priamo do svojej platobnej brány. Vďaka tomu môžu stovky internetových obchodov ponúkať svojim zákazníkom platenie cez tlačidlo GPay, teda bez nutnosti zadávať akékoľvek ďalšie platobné údaje. A prostredníctvom Google Pay je momentálne možné platiť aj na vyše 43 tisíc predajných miestach na Slovensku. Systém mobilných platieb do svojej aplikácie zaradili napríklad aj európsky autobusový dopravca FlixBus či globálna služba AirBnB.

Google Pay umožňuje platiť v obchodoch, na internete ako aj v mobilných aplikáciách. Zákazník tak so sebou nemusí nosiť ani peňaženku, pri platení v obchode len priloží mobil k bezkontaktnému terminálu, pri platení on-line nemusí znovu a znovu vypĺňať formuláre s platobnými údajmi. Okrem platobných kariet je možné v službe Google Pay ukladať a využívať aj vernostné a darčekové karty. Pri platbe v obchode, e-shope či v aplikáciách pritom nezdieľa Google Pay dáta o vašej platobnej karte s obchodníkom. V prípade straty alebo krádeže telefónu môžu používatelia najprv zistiť polohu telefónu vďaka funkcii Nájdi moje zariadenie. Potom ho môžu na diaľku buď uzamknúť novým heslom, alebo ho celý vymazať so všetkými údajmi. V každom prípade nie je nutné deaktivovať platobnú kartu, pretože jej údaje sa v telefóne nenachádzajú.

Trend: Pravidelný stres na pracovisku

Takmer polovica zamestnancov na Slovensku pociťuje stres v práci niekoľkokrát za týždeň, prípadne takmer každý deň. Vyplýva to z on-line prieskumu Paylab Data Research, do ktorého sa zapojilo takmer 3.000 respondentov. Až 49 % z nich pritom priznalo, že stres na pracovisku zažijú minimálne niekoľkokrát za týždeň. 

Viac ako pätina Slovákov pritom potvrdila, že stresové situácie považuje za takmer bežnú každodennú vec. Najčastejším faktorom, ktorý nám spôsobuje stres v zamestnaní, je nadmerné množstvo práce. Túto odpoveď označilo až 45 % respondentov. Ako ďalšie dôvody uviedli Slováci príliš vysoké očakávania nadriadených, zlé pracovné podmienky, ale aj zanedbávanie súkromného života.
     
Výsledky prieskumu ukázali, že kvalifikovaní technickí zamestnanci pociťujú v porovnaní so zamestnancami s iným pracovným zaradením najmenej stresu. Naopak najviac stresu zažívajú vrcholoví manažéri. Až 73 % z nich priznáva, že zažíva stresujúce situácie minimálne niekoľkokrát za týždeň. Top manažérom spôsobuje najviac stresu nadmerné množstvo práce a zanedbávanie súkromného života. Pri nižších a stredných manažéroch sú to popri nadmernom množstve práce tiež vysoké očakávania nadriadených.

„Všetci zamestnanci označili za najväčší problém nadmerné množstvo práce okrem pomocných zamestnancov. Tí označovali najčastejšie zlé pracovné podmienky. Ukazuje sa, že v prípade prvého miesta je množstvo stresu priamo úmerné výške platu. Práve zamestnanci, ktorí zažívajú najviac stresu, majú tiež najvyšší celkový priemerný plat. Podľa Platy.sk je priemerný plat top manažéra na Slovensku 3.440 eur v hrubom", uviedla Nikola Richterová. Toto pravidlo porušujú len kvalifikovaní netechnickí zamestnanci, ktorí podľa prieskumu majú na pracovisku najmenej stresu. Ich celkový priemerný plat je však tretí najvyšší. Je to 1.386 eur v hrubom.

#GivingTuesday: Nezištná pomoc


Dni nákupného šialenstva strieda sviatok štedrosti, darovania a dobrovoľníctva. Myšlienka Giving Tuesday, ktorý konkuruje nákupným sviatkom ako Black Friday či Cyber Monday, je až šokujúco prostá. Aj preto sa do jednej z najväčších celosvetových filantropických aktivít každý rok zapájajú tisícky ľudí, inštitúcií, ale aj firiem. Na Slovensku budeme „darovací utorok“ sláviť už druhý rok, a to 27. novembra.

Hnutie #GivingTuesday jedinečným spôsobom spája rôznych partnerov – neziskové organizácie, firmy, ale aj rodiny a jednotlivcov. Všetkým ide o to isté – podporovať a rozširovať malé skutky láskavosti. Pre neziskové organizácie je darovací utorok príležitosťou osloviť svojich podporovateľov a známych, aby im pomohli tam, kde naozaj treba. Firmy môžu zapojiť svojich zamestnancov a pomôcť dobrej veci, v ktorú veria. Do oslavy darovania #GivingTuesday sa zapája vyše 120 krajín, viac než 50.000 organizácií a milióny ľudí. Na Slovensku získalo podporu tiež od 5 osobností, ktorí sú ambasádormi tohto ročníka  – herečka Táňa Pauhofová, športovec Matej Tóth, moderátor Milan „Junior“ Zimnýkoval, youtuber Expl0ited a spevák Miro Jaroš. Počas dňa budú hovoriť o tom, čo si nekúpili, aby namiesto toho kúpili dar niekomu inému.

Slovensko sa stalo súčasťou celosvetového hnutia minulý rok prostredníctvom Nadácie Pontis. V roku 2017 si tak aj Slováci mohli po prvýkrát užiť radosť z pomáhania a prispeli viac ako 83.000 eurami, vyše 12-timi tonami oblečenia a iných potrebných vecí, nespočetnými dobrovoľníckymi hodinami a dobrými skutkami. Už v prvom roku sa podarilo prepojiť svet biznisu s tým občianskym. Zamestnanci firmy Eset dostali možnosť podporiť niektorý z vybraných neziskových projektov cez portál DobraKrajina.sk. Nadácia Eset následne každý dar zdvojnásobila. Vyzbieralo sa spolu 4.989 eur. Firma Disig potešila svojich zákazníkov i zamestnancov ručne vyrobenými drobnosťami z Dobrého obchodu. Podporili tým slovenské neziskové organizácie, ktoré na Sashe.sk ponúkajú výrobky svojich zdravotne či mentálne znevýhodnených klientov. Okrem firiem sa do #GivingTuesday zapojilo aj tisíce ľudí z radov bežnej verejnosti. Napríklad v nízkoprahovom centre Kaspian v Petržalke získali vďaka darcom finančnú podporu na zariadenie novej poradenskej miestnosti. Mladí zo sídliska Kopčany v Bratislave naštartovali vďaka asistentom z centra Ulita vlastný sociálny projekt. Vytvorili značku oblečenia a počas #GivingTuesday získali od darcov dostatok financií na výrobu prvej série oblečenia.

pondelok 26. novembra 2018

Upozorňujeme: Nezaradenie do registra NBÚ môže ohroziť bezpečnosť

Pokiaľ sa firmy či inštitúcie, ktorým to ukladá zákon, neprihlásia do registra Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), môžu tak v konečnom dôsledku ohroziť bezpečnosť Slovenska. Vybraným spoločnostiam to prikazuje zákon o kybernetickej bezpečnosti.

NBÚ upozorňuje, že podľa zákona majú prevádzkovatelia služieb povinnosť skúmať prekročenie identifikačných kritérií svojej prevádzkovanej služby. Na základe pozitívnej identifikácie majú títo prevádzkovatelia potom zákonnú povinnosť nahlásiť túto skutočnosť úradu. Inštitúcie sa môžu dostať do registra aj z podnetu ústredného orgánu, ktorý je zodpovedný za zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti vo svojom segmente pôsobnosti. Úrad môže zaradiť prevádzkovateľov do registra aj na základe vlastného zistenia. Ide teda o zaradenie priamo zo zákona, kedy je konkrétnemu subjektu úradom doručované oznámenie o zaradení do registra prevádzkovateľov základných služieb. Takýto uvedený postup však v žiadnom prípade nezbavuje prevádzkovateľa služby povinnosti hlásiť úradu prekročenie identifikačných kritérií, ani v žiadnom prípade neumožňuje vyhnúť sa prípadnému príslušnému sankčnému mechanizmu.

Spoločnostiam a inštitúciam, ktoré sa do potrebných registrov nezahlásia, hrozí podľa NBÚ pokuta. Podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti môže úrad uložiť pokutu až do sumy 300.000 eur tomu, kto si nesplní svoju nahlasovaciu (samoidentifikačnú) povinnosť. Nezaradenie sa do systému môže viesť až k vzniku závažného kybernetického incidentu a tým k narušeniu kybernetickej bezpečnosti Slovenska, respektíve bezpečnosti ako takej. Pri bezpečnostnom zlyhaní konkrétneho prevádzkovateľa základnej služby môže dôjsť ku škodám aj u samotných používateľov koncových služieb. Preto je nevyhnutné, aby si každý, kto prevádzkuje službu uvedenú v zákone a vo vyhláške identifikoval svoje informačné systémy a zapojil sa do koordinovaného a korigovaného systému kybernetickej bezpečnosti.

Aktuálne: Najčastejšie sú vo firmách blokované erotické stránky, sociálne siete a herné servery


Podľa lokálneho prieskumu o IT bezpečnosti GFI Software takmer tri štvrtiny opýtaných českých a slovenských IT administrátorov (73 %) trápia návštevy firemných užívateľov na nezabezpečených webových stránkach. Možnosť nákazy z webu považujú za najväčší problém pri surfovaní internetom v pracovnom čase, a to aj v porovnaní s ďalšími sprievodnými javmi, ako sú nižšia produktivita práce, zahltenie kapacity či únik citlivých dát.

Prieskum, ktorý sa uskutočnil medzi českými a slovenskými predajnými partnermi GFI a Kerio v septembri tohto roku potvrdil, že v oblasti IT bezpečnosti je ochrana webového pripojenia druhou najpodceňovanejšou, hneď za ochranou elektronickej pošty. Infikované webové stránky sú podľa oslovených správcov IT taktiež druhým najčastejším kanálom, ktorým do podnikových sietí preniká škodlivý softvér vrátane ransomvéru.

Hlavné zistenia prieskumu:
§  Zabezpečenie firemného webového prístupu je podceňované podľa 37 % opýtaných IT administrátorov.
§  IT správcov najviac trápi prístup používateľov na nezabezpečené webové stránky (73 %), nižšia produktivita (33 %), zahltenie kapacity (20 %) a únik citlivých dát (13 %).
§  Z dôvodu ochrany najviac blokujú prístup na erotické stránky (74 %), sociálne siete (68 %) a herné stránky (55 %). Naopak, iba minimálne blokujú spravodajské servery (3 %) a žiadne stránky neblokuje 19 % administrátorov.
§  Podľa 81 % IT správcov najviac ohrozuje firemnú bezpečnosť neopatrnosť užívateľov, ďalej nedostatočné zabezpečenie IT nástrojmi (52 %), kybernetické útoky (35 %) a zlyhanie IT (29 %).

„Pre štyri pätiny našich partnerov sú najväčšiu hrozbu IT bezpečnosti neopatrní používatelia“, povedal Zdeněk Bínek: „Ak už firmy umožnia svojim pracovníkom prístup k podnikovému webovému pripojeniu, mali by sa zaistiť viacerými bezpečnostnými nástrojmi.“

EU: Stručný pohľad na zdravie: Európa 2018


Európska komisia a OECD spoločne uverejnili správu prezentujúcu analýzy zdravotného stavu občanov EÚ a výkonnosti zdravotníctva v 28 členských štátoch, 5 kandidátskych krajinách a 3 krajinách krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO).

Správa je prvým krokom v dvojročnom cykle, ďalej bude v roku 2019 nasledovať vypracovanie zdravotných profilov všetkých členských krajín EÚ, z ktorých vyplynú osobitné charakteristiky a posledným je séria diskusií v jednotlivých štátoch. „Priemerná dĺžka života v EÚ je jednou z najvyšších na svete, ale nemali by sme zaspať na vavrínoch. Veľa životov sa môže zachrániť zvýšením úsilia na podporu zdravého životného štýlu", uviedol Komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis. Priemerná dĺžka života v krajinách EÚ stabilne rastie, ale od roku 2011 sa spomalila. Veľké rozdiely v priemernej dĺžke života pretrvávajú nielen medzi pohlaviami, ale aj v rámci sociálno-ekonomického postavenia.

Na Slovensku bola v roku 2016 predpokladaná dĺžka života 77 rokov, pričom európsky priemer je 81 rokov. Veľké rozdiely v priemernej dĺžke života pretrvávajú nielen medzi pohlaviami, ale aj v rámci sociálno-ekonomického postavenia: na Slovensku môže 30 ročný muž s vysokou úrovňou vzdelania očakávať, že bude žiť o 15 rokov viac v porovnaní s tým, keby dosiahol len nízku úroveň vzdelania a 30 ročná vzdelaná žena môže očakávať dlhší život o 7 rokov v porovnaní so ženou s nízkou úrovňou vzdelania. Najčastejšou príčinou úmrtia sú na Slovensku sú ochorenia obehového systému a rakovina.

Ďalšie zistenia zo správy, ktorá varuje aj pred rizikovými faktormi ako fajčenie, alkohol či obezita, vyžaduje univerzálny prístup k zdravotnej starostlivosti a posilnenie zdravotného systému:
·         Výsledky z viacerých krajín ukazujú, že 20 % výdavkov na zdravotníctvo by mohlo byť rozdelených lepšie.

·         V roku 2015 zomrelo v  dôsledku duševných chorôb viac ako 84.000 ľudí. Celkové výdavky na boj proti nim sa odhadujú na 600 miliárd eur ročne. Duševné choroby nemajú len sociálny, ale aj ekonomický dopad.
·         Skoro 40 % mladých zažilo v predchádzajúcom mesiaci najmenej jednu udalosť s nadpriemernou konzumáciou alkoholu (tzv. binge drinking). Napriek tomu, že celková spotreba alkoholu sa znížila, naďalej ostáva zníženie jeho konzumácie prioritou.

piatok 23. novembra 2018

Black Friday: Výhodné ceny sa môžu výrazne líšiť


Zľavová akcia Black Friday (Čierny piatok) prišla do Európy zo Spojených štátov amerických a udomácňuje sa aj na Slovensku. Obchody počas nej ponúkajú výrazné zľavy na sortiment, niekedy aj od 50 do 80 %. Tento rok akcia pripadá na piatok 23. novembra.
      
Podľa Ľubomíra Drahovského chcú predajne počas Čierneho piatka predovšetkým vyprázdniť sklady pred prichádzajúcimi Vianocami, aby mali priestor pre nový sortiment. Mrzí ho však, že niektoré spoločnosti zneužívajú túto akciu a nerobia ju len pár dní okolo Čierneho piatka, ale napríklad aj celý mesiac. Tento rok bude pritom podľa Drahovského pre maloobchod a jeho tržby mimoriadne úspešný. Príjmy domácností sú vyššie ako v predchádzajúcom období a zároveň ľudí lákajú aj splátkové úvery, aby si na nákupy požičiavali.

Portál Heureka.sk tiež upozorňuje, že Black Friday sa už netýka len piatka, ale akcie prebiehajú často aj celý mesiac. „V tomto čase evidujeme, že sa ceny rovnakých produktov u rozličných predajcov môžu líšiť až o 43 %. Znamená to, že fantastické zľavy často nemajú nič spoločného s výhodnými ponukami, ale reálne často znamenajú len návrat k priemernej cene na trhu. Je preto dobré porovnávať si ceny po zľave s ďalšími predajcami", vysvetlil Michal Vodák. Zľavnenými ponukami sa podľa neho netreba nechať hneď opantať a treba si ich dobre pozrieť: „Môže sa stať, že rovnaký tovar nájde spotrebiteľ v inom e-shope za ešte výhodnejšiu cenu, ako ponúkajú iní obchodníci v zľave."

Aktuálne: Od roku 2018 nové pravidlá čerpania superodpočtov


Za rok 2017 objem superodpočtov, ktorými si daňové subjekty odpočítali zo svojho výsledného daňového základu 25 % vynaložených prostriedkov na realizáciu projektov výskumu a vývoja za účelom zvýšenia svojej konkurencieschopnosti, dosiahol výšku približne 20 miliónov eur. Uplatnilo si ho 158 spoločností.

V porovnaní s rokom 2015, v ktorom bola táto daňová výhoda zavedená, sa počet subjektov takmer zdvojnásobil a objem uplatneného superodpočtu vzrástol viac ako dvojnásobne. Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Buraeu (CRIF SK) v zoznamoch užívateľov výhody superodpočtu v roku 2017 pribudlo 80 nových podnikateľských subjektov a len 36 subjektov využilo túto daňovú úľavu každoročne. Za tri roky fungovania tohto vládneho nástroja na podporu súkromných investícií do výskumu a vývoja superodpočet znížil výsledný daňový základ podnikateľov celkovo o 45,8 milióna eur. Podľa Jany Šnircovej, finančnej analytičky spoločnosti, tento výsledok stále nezodpovedá očakávaniam.
      
Superodpočet v roku 2017 najviac využili podnikatelia z odvetvia priemyselnej výroby a počet subjektov zaoberajúcich sa priemyselnou výrobou medzi užívateľmi tejto daňovej úľavy v roku 2017 prvýkrát prevýšil polovicu, ich podiel na celkovom objeme uplatneného superodpočtu sa medziročne zvýšil zo 66 na necelých 70 %. V tomto roku platili ešte pôvodné podmienky pre uplatnenie tzv. superodpočtu na výskum a vývoj, ktoré dovoľovali odpočítať od základu dane 25 % hodnoty vynaložených výdavkov. Nové, výhodnejšie pravidlá čerpania superodpočtov, ktoré o. i. umožňujú odpočítať až 100 % nákladov na výskum a vývoj, budú uplatnené až v daňových priznaniach za rok 2018.

Trend: Zdieľané pracovné miesto


Vyše 69 % mladých ľudí vymení akýkoľvek zamestnanecký benefit za možnosť pracovať variabilne. Zdieľané pracovné miesta, s ktorými sa spája flexibilný pracovný čas, sa tak stávajú úspešnými čoraz viac.

Podľa prieskumu spoločnosti Regus voľný pracovný režim láka mileniálov viac ako vyššia mzda. Od roku 2005 vzrástol počet ľudí pracujúcich „odkiaľkoľvek“ až o 103 %, pričom viac ako polovica profesionálov dnes odpracuje väčšinu zo svojho týždňa mimo štandardnej kancelárie. Tento voľnejší štýl, ktorý zamestnancom dovoľuje zariadiť si prácu a súkromný život podľa vlastných možností a aj napriek tomu odviesť 100 % výkon, preferuje čoraz viac ľudí. Jedným z najväčších vplyvov na zmenu starej kancelárskej klasiky sú moderné technológie. Až dve tretiny mladých ľudí v prieskume uviedli, že k spokojnosti v zamestnaní potrebujú najmodernejšie technológie a kvalitné internetové pripojenie. Internet je podľa prieskumu najdôležitejším kritériom až pre 81 % ľudí pri voľbe pracovného miesta.

Zdieľané kancelárie sú zaujímavé pre firmy aj z finančného hľadiska. Na nákladoch môžu ušetriť až pätinu. V spojitosti s coworkingovým centrom sú pre zamestnávateľov zdieľané kancelárie zaujímavé aj z hľadiska efektivity. Zamestnávatelia nemajú počiatočné investície do zariaďovania ani dlhodobé záväzky súvisiace s prenájmom, objednávajú si len toľko pracovných miest, koľko aktuálne potrebujú. V prieskume sa uvádza, že až 80 % firiem si volí zdieľané kancelárie práve z dôvodu redukcie nákladov. Ušetria najmä na obstaraní nehnuteľnosti, platbách za nájom, opravách či administratíve. Tretina spoločností z celkového počtu viac ako 18.000 dopytovaných podnikateľov z 96 krajín uviedla úsporu 5 až 10 %, polovica potvrdila úsporu 10 až 20 % a necelá pätina tvrdí, že jej náklady klesli o viac ako pätinu.

štvrtok 22. novembra 2018

Novinka: Zelená nafta


Projekt spočíva v uplatňovaní vratky spotrebnej dane z minerálnych olejov, čo má vykompenzovať poľnohospodárom časť vynaložených nákladov na 1 liter nafty. Nepôjde o automatickú celoplošnú dotáciu, ale o podporu odvetví poľnohospodárstva, ktoré sú náročné na pestovateľské postupy, akými sú špeciálna a špecializovaná rastlinná výroba a živočíšna výroba. Očakávaným efektom je okrem udržania prvovýroby zvýšenie zamestnanosti v regiónoch ako aj zvýšenie potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti.

Výška štátnej pomoci bude vychádzať z normatívu spotreby motorovej nafty, čiže prevádzkových ukazovateľov nasadenia strojov a nákladových ukazovateľov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) už začalo zbierať údaje o poľnohospodárskej technike na území Slovenska so zameraním na zistenie jej vekovej štruktúry a dosahovaných ukazovateľov vybraných samohybných strojov. „Výška štátnej pomoci bude vypočítaná zo súčinu maximálnej spotreby motorovej nafty a maximálnej výšky kompenzácie sadzby spotrebnej dane z plynového oleja pre danú komoditu“, spresnil Štefan Ryba. Ak teda napríklad poľnohospodár pestuje hrušku obyčajnú na výmere 129 ha, pri stanovenom normatíve 244,78 l/ha a kompenzácii spotrebnej dane z plynového oleja vo výške 0,347 €/l dostane štátnu pomoc vo výške takmer 11 tisíc eur.

V rastlinnej výrobe bude podpora zameraná na pestovanie ovocia, zeleniny, konzumných zemiakov, strukovín, cukrovej repy, sóje, maku, ľanu, konope, chmeľu, koreninových a liečivých rastlín. V živočíšnej výrobe pôjde o podporu chovu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní a hydiny.

EU: Čistá energia pre všetkých Európanov

Do roku 2030 by sa energetická účinnosť v Európskej únii mala zvýšiť o 32,5%. Podiel energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej energetickej spotrebe by mal v rovnakom čase dosiahnuť aspoň 32%. Oba ciele by mali byť v roku 2023 prehodnotené, pokiaľ by sa však mali meniť, tak len smerom nahor, znížiť sa nemôžu.

Plénum schválilo novú smernicu v oblasti energetickej, text smernice o obnoviteľných zdrojoch energie a nariadenie o riadení energetickej únie. Europoslanci očakávajú, že efektívnejšie využívanie energie ušetrí domácnostiam peniaze, zníži závislosť únie na externých dodávateľoch ropy a zemného plynu, zvýši kvalitu miestneho ovzdušia a zlepší ochranu životného prostredia. Nové pravidlá po prvýkrát zaviažu členské štáty prijať samostatné opatrenia v oblasti energetickej účinnosti, ktoré budú zamerané na pomoc energetickou chudobou postihnutým domácnostiam. Občanom tiež umožnia za účelom vlastnej spotreby vyrábať a uskladňovať energiu z obnoviteľných zdrojov a v prípade prebytku ju aj predávať.

Biopalivá druhej generácie môžu podľa poslancov zohrávať významnú úlohu pri znižovaní uhlíkovej stopy v sektore dopravy. Na základe novej legislatívy by aspoň 14% paliva využívaného v doprave malo do roku 2030 pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Produkcia biopalív prvej generácie je však spojená s vysokým rizikom takzvanej nepriamej zmeny využívania pôdy (ILUC), teda konverzie pôdy, na ktorej nedochádzalo ku kultivácii plodín - napríklad pozemkov s trávnatými porastmi či lesmi, na pôdu využívanú na produkciu potravín. Využívanie biopalív prvej generácie sa preto od roku 2030 nebude považovať za súčasť úsilia o dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. V rámci kalkulácie dosahovania týchto cieľov bude príspevok prvej generácie biopalív od roku 2019 postupne znižovaný a v roku 2030 dosiahne nulovú úroveň.


Po schválení Európskym parlamentom musí nové právne normy formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Do platnosti vstúpia dvadsať dní po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Nariadenie o riadení energetickej únie bude priamo aplikovateľné vo všetkých členských štátoch. Dvojica smerníc - o energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojoch energie - podlieha transpozícii do vnútroštátneho práva, na ktorú budú mať členské štáty 18 mesiacov.

Každý členský štát predstaví do 31. decembra 2019 prvý desaťročný integrovaný národný plán v oblasti energetiky a klímy, ktorý bude obsahovať vnútroštátne ciele, príspevky, ako aj politiky a opatrenia zamerané na ich dosiahnutie. Takého plány by členské štáty mali vypracovať každých desať rokov.

SR: Najmodernejšie platobné metódy väčšina firiem odmieta


Iba tretina firiem na Slovensku ponúka zákazníkom, aby faktúry platili najmodernejšími metódami – on-line prevodom, z digitálnej peňaženky alebo kryptomenami. Uprednostňujú radšej bankové prevody alebo iné spôsoby s dlhšou tradíciou a v budúcnosti to ani neplánujú meniť. Vyplýva to z najnovšej štúdie European Payment Practices 2018.

Digitálne platobné metódy vo firmách nie sú populárne, napríklad on-line prevod ponúka na Slovensku len 28 % obchodníkov. Nie je to preto, že čakajú na príležitosť, alebo im v tom bránia technické možnosti. Až 58 % uviedlo, že nad on-line platbami ani neuvažuje a 14 %, že to teraz ani neplánuje. Ešte slabšia ochota je pri zavádzaní mobilných platieb, digitálnych peňaženiek či kryptomien, ako je napríklad bitcoin. Platbu pomocou nich ponúka len minimum firiem a zavádzať ich ani neplánujú. Napríklad nad mobilnými platbami ani neuvažuje 82 % firiem, nad kryptomenami až 95 %.

„Paradoxom je, že hoci firmy nechcú moderné platobné metódy používať, až tretina z nich si myslí, že ich zavedenie môže zvýšiť percento načas uhradených platieb. Podobné zmýšľanie vidieť v celej Európe, firmy jednoducho ostávajú pri formách platieb, ktoré roky poznajú“, dodal Peter Hetteš. Na Slovensku sú najviac rozšírené bankové prevody či nákupy na faktúru, ktoré ponúka vyše polovica firiem, ale aj zálohové platby, hotovosť či splátkové kalendáre, ktoré má asi tretina z nich.

Reprezentatívna EOS štúdia European Payment Practices sa uskutočnila už jedenástykrát. Na jar 2018 nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS oslovil 3.400 odborníkov zo 17 európskych krajín, z toho 200 spoločností zo Slovenska.

streda 21. novembra 2018

EU: Vyššie náhrady za meškania vlakov a dostupnejšia pomoc pre osoby so zníženou pohyblivosťou


Schválená reforma pravidiel prijatých v roku 2007 by mala zaistiť vyššiu informovanosť o právach cestujúcich, zlepšiť pomoc osobám so zníženou pohyblivosťou, uľahčiť cyklistom prístup do vlakov, vyjasniť postupy týkajúce sa riešenia sťažností a zvýšiť náhrady cestujúcim v prípade meškania vlakov.

Europoslanci prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov zvýšili náhrady za meškanie dlhšie ako 60 minút z 25 % na 50 % z ceny prepravného dokladu, a to bez straty práva cestujúceho na samotnú prepravu do miesta určenia. V prípade, že meškanie presiahne 90 minút, cestujúcim by mal vzniknúť nárok na náhradu vo výške 75 % z ceny ich lístka, pri meškaní nad 120 minút by im mal byť preplatený celý cestovný lístok, pričom ich právo na prepravu do cieľovej destinácie zostane nedotknuté. Parlament tiež predefinoval pravidlá týkajúce sa situácií, keď si cestujúci zakúpi viacero cestovných lístkov na jednu cestu s nadväzujúcimi železničnými spojmi a to tak, aby z nich jasne vyplývalo, že právo cestujúceho na informácie, asistenciu a náhradu musia byť rovnaké ako pri zakúpení jediného priameho lístka. Poslanci zároveň odmietli návrh na oslobodenie železničných dopravcov spod povinnosti vyplatiť cestujúcim kompenzáciu za meškanie v prípadoch, keď nastane nepredvídaná mimoriadna situácia.

Asistencia osobám so zníženou pohyblivosťou by mala byť poskytovaná bezplatne a na väčších staniciach aj bez toho, aby bol o tom personál vopred informovaný. Poslanci tiež skrátili lehotu na avizovanie potreby asistencie pri menších staniciach a jasne zadefinovali zodpovednosť prevádzkovateľov služieb železničnej prepravy a prednostov staníc za plnú kompenzáciu v prípadoch, keď stratia alebo poškodia vybavenie, ktoré cestujúcim zabezpečuje ich mobilitu. Cestujúci by mal mať nárok vziať si do vlaku bicykel, a to aj do rýchlika, diaľkového vlaku, cezhraničného a regionálneho vlaku, uvádza sa v schválenom texte. Všetky nové alebo renovované vlaky osobnej prepravy by tiež mali mať dobre označený priestor určený na prepravu zmontovaných bicyklov.


Parlament tiež presadzuje skoršie ukončenie dočasných výnimiek z uplatňovania pravidiel týkajúcich sa práv cestujúcich v železničnej preprave, ktoré využíva viacero členských štátov. Podľa poslancov by všetky výnimky mali byť zrušené najneskôr do roka od nadobudnutia účinnosti nových pravidiel. Nové pravidlá by sa na základe schváleného textu mali vzťahovať aj na prímestskú železničnú dopravu. Parlament je pripravený na rokovania s Radou o konečnom znení nových predpisov, ktoré však môžu začať až keď sa na spoločnej pozícii dohodnú aj ministri členských štátov.

Trend: Vychytávky a inovácie Slováci najčastejšie využívajú pri nakupovaní


Podľa prieskumu pre spoločnosť Home Credit sú Slováci vo všeobecnosti vynaliezaví, často aj pohodlní a väčšina z nich sa snaží pri každodenných výdavkoch ušetriť aspoň nejaké drobné. Výsledok? Tretina dospelých ľudí na Slovensku tak pravidelne používa rôzne vylepšenia, triky, vychytávky či inovácie. Ďalších vyše 50 % ich využíva aspoň občas.

„Slovákov k tomu motivuje predovšetkým túžba usporiť nejaké peniaze, čo uvádza vyše 80 percent opýtaných. Ďalších trinásť percent respondentov za tým vidí šetrenie svojho času a šesť percent to zase robí pre vlastné pohodlie a ušetrenie námahy“, hovorí Miroslav Zborovský. Vychytávky a inovácie Slováci najčastejšie využívajú pri nakupovaní, čo v prieskume uviedli takmer dve tretiny respondentov. Ide tu hlavne o využívanie zľavových portálov, porovnávačov cien alebo rôznych služieb, napríklad nakupovanie on-line či dovoz potravín priamo domov. Zlepšenia sa uplatňujú vo veľkom v domácnostiach. Skoro 40 % ľudí používa vylepšenia v domácnosti, hlavne pri domácich prácach alebo pri využívaní praktických úložných priestorov. Len o niečo menej Slovákov používa zlepšenia a inovatívne riešenia pri šetrení energiami alebo pri cestovaní. „Ľudia využívajú svoje triky pri snahe úsporne jazdiť a ušetriť na benzíne alebo pri efektívnom balení sa na dlhšiu dovolenku. Taktiež sú populárne aplikácie na vyhľadávanie ideálnych trás, rezervácie ubytovania či hodnotenia reštaurácií. Takéto inovatívne riešenia a vychytávky dokážu ľuďom ušetriť množstvo peňazí ale aj času a urobiť im cestovanie pohodlnejšie a príjemnejšie“, dopĺňa Miroslav Zborovský. Ďalšia skupina ľudí zase používa vylepšenia na skrášlenie okolia svojich domov, v záhradách či pri starostlivosti o svoje zdravie, či už ide trebárs o domáce recepty alebo vlastné návody na chudnutie.

Viac ako polovica Slovákov používa aj svoje vlastné originálne vylepšenia najrôznejšieho zamerania. Ide hlavne o jedinečné kreatívne nápady, ako si niečo doma vyrobiť alebo upraviť svojpomocne. Taktiež sú to ich odskúšané postupy, ako využívať rôzne zľavy, kupóny a zákaznícke karty. Majú aj vlastné metódy, ako sa efektívne starať o domácnosť, kontrolovať si výdavky, alebo ako sa obmedzovať pri zbytočnom míňaní peňazí. Respondenti uviedli konkrétne napríklad aj to, že nakupovať odporúčajú zásadne tesne pred výplatou, alebo kupovať menej vecí ale zase kvalitnejších. „Nemalé výdavky z rodinného rozpočtu sa dajú ušetriť aj pri efektívnom využívaní služieb finančných inštitúcií. Napríklad je dobré si zvážiť, či je nutné mať účty vo viacerých bankách súčasne, ku ktorým majú ľudia často nevyužívané platobné karty a platia za ne zbytočné poplatky. Ak už máte kreditku, je dobré si každopádne zistiť, aké asistenčné služby ponúka zadarmo, môžu sa vám hodiť v rôznych krízových životných situáciách, ako je náhla hospitalizácia alebo porucha auta“, radí Zborovský.

utorok 20. novembra 2018

Upozorňujeme: Nové odvody do Sociálnej poisťovne


Od 1. januára 2019 platí nový minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). Nový je aj maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre povinne poistené SZČO, DPO, zamestnanca a zamestnávateľa. 

Sociálna poisťovňa pre lepšiu orientáciu poistencov a odvádzateľov poistného pripravila novú tabuľku platenia poistného od 1. januára 2019, ktorú zverejnila na webovej stránke www.socpoist.sk. V tabuľke sa nachádzajú percentuálne sadzby poistného na jednotlivé druhy poistenia – nemocenské, dôchodkové starobné a invalidné, poistenie v nezamestnanosti, garančné, úrazové a rezervný fond solidarity.

Sadzby poistného v tabuľke si možno zistiť z pohľadu zamestnanca, zamestnávateľa, povinne poistenej SZČO a DPO. Sú v nej tiež sadzby poistného pre platby uhrádzané štátom a Sociálnou poisťovňou za určité skupiny osôb. V tabuľke sú aj vypočítané sumy poistného pre jednotlivé druhy poistenia z minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu. V texte pod tabuľkou poistenci nájdu ďalšie doplňujúce informácie k poistnému v roku 2019.

Eurobarometer: O antibiotikách chceme vedieť viac

Podľa novej štúdie v Európskej únii došlo v používaní antibiotík k pozitívnemu vývoju: 32 % respondentov uviedlo, že v posledných dvanástich mesiacoch brali antibiotiká, kým v prieskume z roku 2009 to bolo 40 %. 

Mnohé z týchto antibiotík sa však užívali zbytočne: 20 % antibiotík sa užívalo na chrípku alebo prechladnutie a 7 % ľudí ich bralo bez lekárskeho predpisu. Už 66 % respondentov vie, že je zbytočné užívať antibiotiká na prechladnutie a 43 % je si vedomých, že antibiotiká sú neúčinné proti vírusom. Viac ako dve tretiny Európanov by radi získalo viac informácií o antibiotikách.

Minulý rok bol prijatý nový a komplexný akčný plán EÚ, v ktorom sa stanovujú ciele pre boj proti antimikrobiálnej rezistencii v rámci politík ľudského zdravia, zdravia zvierat a životného prostredia. A aké majú vedomosti o antibiotikách Slováci?
* 64% respondentov neužívalo antibiotiká posledných 12 mesiacov, 34% antibiotiká užilo.
* Až 55% si nesprávne myslí, že antibiotiká zabíjajú vírusy. Správnu odpoveď poznalo 39%.
* 58 % opýtaných vie, že nádchu antibiotiká nevyliečia a až 91% vedelo, že zbytočné užívanie antibiotík znižuje ich účinky.

On-line: Rady pre diabetikov

Podľa odhadov umiera na diabetes každých 7 sekúnd jeden človek. Najčastejšou príčinou sú srdcovocievne komplikácie, ktoré sú celosvetovo príčinou úmrtia až u 65% diabetikov. Za účelom podpory diabetikov vznikol edukačný portál, ktorý pacientom priblíži nové terapeutické možnosti a aktívnu podporu. Na riziká srdcových komplikácií spojených s diabetom upozorňuje najnovšie kampaň #OneThing - Jediná vec, ktorú potrebujete vedieť. Ide o Vaše srdce – ochraňujte si ho!

Na portáli Slovenskej diabetologickej asociácie nájdu pacienti návody na prípravu chutnej a zdravej stravy, či dokonca vianočné recepty. Dozvedia sa napríklad aj to, čo sa varí v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni, presne podľa doporučeného obsahu sacharidových jednotiek. Edukačný portál môže diabetikom pomôcť zbaviť sa najčastejších zlozvykov, ako je nepravidelné stravovanie, neprimerané rozdelenie porcií, príjem väčšieho množstva jedla ako je vhodné a potrebné či dokonca kopírovanie stravovacích návykoch iných diabetikov. Je dôležité poznamenať, že diabetická strava je individuálna. Správnou edukáciou sa môžu pacienti naučiť, ktoré potraviny by mali obmedziť alebo úplne vylúčiť, a na druhej strane, ktorým potravinám by mali dať prednosť.

Kampaň #OneThing alebo jediná vec, ktorú potrebujete vedieť, kladie dôraz na zvýšené kardiovaskulárne riziko u pacientov s diabetom 2. typu a upozorňuje na každoročne vzrastajúci počet nových pacientov s touto diagnózou. Odborníci upozorňujú na nedostatočné vzdelávanie pacientov s diabetom 2. typu a rizikách spojených s týmto ochorením. Alarmujúci je aj každoročne vzrastajúci počet novodiagnostikovaných pacientov. Kampaň v rámci Svetového dňa diabetu poukazuje na možnosti, ktorými je možné riziko pre srdce znížiť a cez heštegy #OneThing; #IbaJednoSrdce; #IbaJednaVec pôsobí o problematike informuje aj na sociálnych sieťach.

pondelok 19. novembra 2018

Aktuálne: Spoločný poradenský deň k dôchodkom

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a slovenská Sociálna poisťovňa (SP) uskutočnia už po desiatykrát spoločný poradenský deň k dôchodkom.
     
Odborníci z oboch inštitúcií budú k dispozícii záujemcom o informácie vo štvrtok (22.11.) na okresnej správe sociálneho zabezpečenia (OSSZ) v Uherskom Hradišti. Cieľom poradenského dňa je poskytnúť osobné konzultácie ľuďom, ktorý získali nárok na sociálne zabezpečenie v Českej aj Slovenskej republike. Na jednom mieste sa dozvedia, aké sú podmienky dôchodku v oboch štátoch, ako majú postupovať pri vybavovaní žiadosti o dôchodok, aké podklady k tomu potrebujú, akým spôsobom sa dôchodky z Českej republiky na Slovensko a naopak vyplácajú a podobne.
     
Priznávanie všetkých druhov dôchodku za odpracované roky v spoločnom štáte má svoje špecifické pravidlá, ktoré sú zakotvené v zmluve medzi ČR a SR. Pre ľudí s pracovnou históriou v spoločnej federácii je poradenský deň ideálnou príležitosťou ako získať fundované informácie o tom, ako sa im poistenie získané do roku 1992 započíta na dôchodok. ČSSZ odporúča dohodnúť si vopred čas stretnutia na telefónnom čísle +420 572539196 alebo mailom iva.dvouleta@cssz.cz. Ľudia, ktorí prídu na konzultáciu, by si nemali zabudnúť občiansky preukaz alebo cestovný pas a doklady o dôchodkovom poistení príp. ďalšie súvisiace dokumenty. Poradenstvo je poskytované bezplatne.

On-line: Čo pre mňa robí Európa

Podľa aktuálneho Eurobarometra si až 68% respondentov myslí, že ich štát má výhody z členstva v Európskej únii. Nová webstránka by mohla pred blížiacimi sa májovými eurovoľbami ukázať rozdiel a prínos, aký predstavuje členstvo v únii.

Interaktívna webstránka prináša stovky krátkych príkladov zmien, ktoré priniesla EÚ. Používatelia môžu ľahko nájsť konkrétne informácie o tom, čo únia urobila pre ich región, profesiu, alebo obľúbenú voľnočasovú aktivitu. Obsahuje približne 1.800 správ, ktoré si môžete prečítať, zdieľať, alebo použiť ako on-line stránky či PDF súbory.

Prvá sekcia V mojom regióne umožňuje používateľom zvoliť miesto, kde oni alebo ich rodiny žijú. Ako je Európa prítomná v našich mestečkách, mestách a regiónoch? Čo urobila EÚ na západnom, východnom či strednom Slovensku alebo aj podrobnejšie v jednotlivých krajoch? Vedeli ste napríklad, že únia prispela viac ako 700 miliónmi EUR na modernizáciu piatich úsekov železničnej trate z Nového Mesta nad Váhom do Žiliny? Alebo že európske príspevky na renováciu a modernizáciu získalo takmer 90 materských či základných škôl a desiatka stredných škôl v Nitrianskom kraji? Táto sekcia webstránky pokrýva vyše 1.400 lokalít vo všetkých častiach Európskej únie.

Druhá sekcia stránky V mojom živote dovoľuje každému používateľovi vybrať si zo skupiny približne 400 príkladov tie, ktoré majú pre neho osobný význam. Ako EÚ ovyplyvňuje rodiny, zdravotníctvo, rôzne záľuby, cestovanie, bezpečnosť, možnosti spotrebiteľov a sociálne práva? Ako podporuje únia ľudí v ich pracovnom  živote v rôznych povolaniach - od chovateľov včiel, cez šoférov autobusov, až po pivovarníkov? Vedeli ste, že vďaka grantom únie vycestovalo v roku 2015 do zahraničia viac ako 100.000 učiteľov? Čo spravila EÚ pre ľudí, ktorí majú radi voľnočasové aktivity, ako šport, hudba alebo sledovanie televízie? Dozviete sa tu aj to, že v inej členskej krajine únie žije až 15 miliónov Európanov. Rozhodnutia únie zabezpečili, že sa môžu voľne zamestnať, neprichádzajú o sociálne zabezpečenie, môžu si založiť účet v ktorejkoľvek európskej krajine a pri vybavovaní dlhších pobytov na nich nečaká neprimeraná administratíva.

Články ponúkajú náčrt skutkov EÚ pre občanov, ktoré sú založené na zaujímavých príkladoch s odkazmi na podrobnejšie informácie. Tie budú doplnené v tretej sekcii obsiahlejšími dokumentami o európskych politikách, ktoré priblížia úspechy súčasného volebného obdobia, ako aj vyhliadky do budúcnosti so zameraním na verejnú mienku, obavy občanov a očakávania od EÚ.

Radíme: Ako správne skladovať potraviny

Chlad síce pomáha uchovať potraviny dlhšie čerstvé, ale aj pri ich skladovaní v chladničke sa oplatí dodržiavať zopár pravidiel. Dokonca existujú výnimky, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať nelogické, ale fungujú. 

BYLINKY: Ideálne je mať bylinky vždy čerstvé v kvetináči a jednoducho si z nich len odstrihnúť, keď ich potrebujeme. Často si ich ale kupujeme v trsoch či v škatuľkách. Rozmarín a tymian sa odporúča umyť, zatočiť do papierovej utierky a odložiť do chladničky. Čerstvá bazalku však absorbuje pachy chladničky a lepšie jej bude v nádobe s vodou.
HORČICA: Všetky horčice obsahujú semienka, ocot a soľ a celkovo im príliš nesvedčia teploty nad 20 stupňov. Vtedy sa už môžu zraziť, strácajú farbu a „francúzsku chuť“, špeciálne to platí pre Dijónsku horčicu. Preto je najlepšie uchovávať ich po otvorení v dvierkach chladničky a spotrebovať do troch mesiacov.
HROZNO: Bobuľky hrozna patria medzi potraviny, ktoré je ozaj dobré držať v chlade. Hrozno pred skladovaním určite neumývajte, inak by splesnivelo. V chladničke ho umiestnite dozadu, kde je chladnejšie a ďalej od aromatických potravín. V pôvodnom balení vydrží až tri týždne. Pár bobuliek môžete aj zamraziť – poslúži, ak si chcete robiť populárne smoothie.
CITRÓN, POMARANČ A LIMETKA: Citrusy sú špecifické, môžu sa skladovať pri izbovej teplote aj v chladničke - tu vydržia až 4-krát dlhšie. Citrusové plody sa totiž začnú pomaličky vysušovať hneď po odtrhnutí zo stromu a skladovanie v chlade im len prospeje. Odborníci na pestovanie citrusov odporúčajú najprv ich dať do chladničky a tesne pred konzumáciou vybrať von, aby sa ohriali na izbovú teplotu, budú tak chutnejšie a šťavnatejšie.
RASTLINNÉ MLIEKA: Sójové, ryžové, mandľové, makové, ovsené či kokosové sú náhradou pre tých, ktorí nemôžu konzumovať klasické mlieko. Aj keď to nie sú mliečne výrobky, po otvorení sa odporúča dať ich do chladničky (do otvorenia to nie je potrebné). Ideálne teplota na skladovanie je 7 stupňov, vypiť by sme ich mali do 7 dní od otvorenia. To isté platí aj pri mliekach, ktoré si vyrobíme sami, tieto môžeme dať do chladničky hneď po ich príprave.
CHLIEB: Skladovanie pekárenských výrobkov, špeciálne chleba, je často diskutovanou témou. Jeden tábor zastáva názor, že chlieb sa najlepšie cíti pri izbovej teplote v chlebníku a že jeho schladením naberie vlhkosť a stratí chuť. Druhá skupina tvrdí, že skladovanie v chladničke predĺži jeho trvanlivosť. Toto možno platí pri bezlepkových výrobkoch, ktoré sú balené vákuovo a im chlad naozaj prospieva, lebo sa správajú inak ako klasický chlebík. Kompromisom je nechať chlieb v chlebníku, no maximálne deň-dva, inak sa už v ňom začnú rozmnožovať plesne. Ak chcete predĺžiť trvanlivosť pekárenských výrobkov, dajte ich do látkového vrecka a vložte do mrazničky. Po rozmrazení budú mať vlastnosti presne ako čerstvý chlieb. Pozor, nezmrazujte ich za tepla!
AVOKÁDO A BANÁNY: Tieto dve zdanlivo nesúvisiace potraviny majú jednu vec spoločnú. Kým nedozrejú, najlepšie sa cítia uložené voľne v kuchyni. Ak sú banány príliš zelené, vložte ich do hnedej papierovej tašky a pridajte jabĺčko alebo paradajku, urýchli to proces zretia. Akonáhle sú zrelé – avokádo mäkké na povrchu a banány krásne žlté – vložte ich do chladničky. Spomalíte tým ich nadmerné prezretie a sú dlhšie vhodné na konzumáciu. Zábavným tipom je, položiť zrelý banán k nezrelému avokádu. V banáne sa proces zretia spomalí, kým avokádo dozreje vďaka banánu skôr.
ZEMIAKY: Chladné miesto im robí dobre, napríklad taká pivnica alebo suchý balkón. Najlepšie ak budú v kartónovej škatuli, drevenej debničke, papierovej taške, alebo v košíku. Chladnička by im dala čudnú nasladlú chuť a mohli by ľahšie zhniť.
PARADAJKY: Podobne ako zemiaky sú na tom aj paradajky. Vedecky bolo preukázané, že ak ich uskladníte v teplote pod 12 stupňov, schladí sa aj ich schopnosť „voňať“ a prídu o svoju sladkú chuť. Nechajte ich preto v košíku na mieste bez priameho slnečného žiarenia.
SÓDA BIKARBÓNA: Jedlá sóda je definitívne jednou z vecí, ktoré by sme mali mať v chladničke. Má totiž superabsorbčné vlastnosti a dokáže pohltiť všetky nepríjemné pachy, ktoré chladnička z času na čas ponúka. Nasypte na tanierik, dajte na poličku a po dvoch dňoch spolu s ňou odstránite aj akýkoľvek zápach, ktorý v chladničke bol.