piatok 12. júla 2019

Airbnb: Nové ponuky

Platforma Airbnb upravila spôsob zobrazovania ponuky ubytovania v súlade s normami stanovenými v právnych predpisoch Európskej únie (EÚ) v oblasti ochrany spotrebiteľa. Ide o reakciu na výzvu Európskej komisie a výzvu orgánov EÚ na ochranu spotrebiteľa z júla 2018.

Pri vyhľadávaní ubytovania používatelia vidia na stránke celkovú sumu vrátane všetkých povinných poplatkov (miestna daň či poplatky za služby a upratovanie). Airbnb už zreteľne odlišuje, či ponuku ubytovania uverejňuje súkromný alebo profesionálny hostiteľ. Na jej webstránke sa tiež nachádza ľahko dostupný odkaz na platformu na riešenie sporov on-line a všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú riešenia sporov.

Spoločnosť upravila aj svoje podmienky poskytovania služieb, v ktorých jasne uvádza, že používatelia môžu podať žalobu proti Airbnb na súde vo svojej krajine pobytu, že rešpektuje základné právo používateľov žalovať hostiteľa v prípade osobnej ujmy alebo inej škody a zaväzuje sa, že nebude jednostranne meniť zmluvné podmienky bez toho, aby o tom vopred jasne informovala používateľov a dala im možnosť odstúpiť od zmluvy.