utorok 9. júla 2019

Širokopásmový internet: Národný plán

Slovensko chce v programovom období 2021 – 2027 čerpať európske zdroje aj na pokrytie ultrarýchlym internetom. Podmienkou je národný plán v oblasti širokopásmového pripojenia, ktorý Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vytvorí na základe mapovania pokrytia v spolupráci s operátormi.

ÚPVII na základe dát od operátorov vytvorí zoznam bielych adries, ktoré nie sú a ani v najbližších troch rokoch nebudú pokryté ultrarýchlym širokopásmovým pripojením s rýchlosťou 100 Mbit/s a viac. Túto rýchlosť bude možné zvýšiť na 1 Gbit/s. Pokrytie internetom už ÚPVII v minulosti mapoval, vtedy sa ale zameriaval na pokrytie NGA sietí v obciach. Zisťovala sa dostupnosť základného širokopásmového pripojenia s rýchlosťou 30 Mbit/s. Mapovanie vtedy vychádzalo z cieľov Digitálnej agendy do roku 2020.
Operátori teraz musia uviesť pre každú jednu adresu najvyššiu možnú rýchlosť, ktorú dokážu zákazníkovi garantovať bez dodatočných zmien a úprav. ÚPVII od nich tiež potrebuje údaje o ich aktuálnom pokrytí a aké majú plány v najbližších troch rokoch. Dáta musia poslať najneskôr do 19. septembra 2019. Akonáhle bude mať ÚPVII k dispozícii všetky potrebné údaje, vyhodnotí ich a pripraví podklady do národného plánu, ktorý by mal byť hotový do konca roka.