piatok 9. augusta 2019

EU: Inovačné projekty v oblasti bezpečnosti, digitalizácie, životného prostredia aj inklúzie

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) rozhodol o financovaní 20 mestských projektov s celkovou hodnotou 82 miliónov EUR. Tieto projekty predložili mestá v rámci 4. ročníka výzvy na predkladanie návrhov na mestské inovačné aktivity, realizované v regióne Hauts-de-France.

Napríklad Piraeus (Grécko), Tampere (Fínsko) a Turín (Taliansko) získali granty na projekty, ktoré budú chrániť a znižovať zraniteľnosť verejných priestranstiev v súlade s akčným plánom na rok 2017 v rámci Bezpečnostnej únie. Financovanie EÚ bude tiež podporovať inovatívne riešenia v oblasti digitálnej transformácie, zodpovedného využívania miest v mestách a v boji proti chudobe v ďalších 17 mestách.

Víťazné projekty zahŕňajú štyri kategórie:
Mestská bezpečnosť: Pireus (Grécko), Tampere (Fínsko), Turín (Taliansko)
Príklad: Pireus zriadi miestnu radu na prevenciu kriminality aj jednotné miesto vstupu pre obete trestných činov.
Digitálny prechod: Gavà (Španielsko), Heerlen (Holandsko), Lisabon (Portugalsko), Ravenna (Taliansko), Rennes (Francúzsko), Växjö (Švédsko), Viedeň (Rakúsko)
Príklad: V Lisabone spoločnosť VoxPop uľahčí spätnú väzbu od používateľov s cieľom zlepšiť systém mobility mesta.
Trvalo udržateľné využívanie pôdy, riešenia založené na prírode: Baia Mare (Rumunsko), Breda (Holandsko), Latina (Taliansko), Prato (Taliansko), Plymouth (Spojené kráľovstvo)
Príklad: Ambíciou projektu GreenQuays je renovácia 7.500 m2 mestskej oblasti v Brede a zdieľanie ich inovatívnej technológie regenerácie ekosystémov s ostatnými mestami v Európe.
Mestská chudoba: Bergamo (Taliansko), Getafe (Španielsko), Miláno (Taliansko), Seraing (Belgicko), Landshut (Nemecko)
Príklad: V Landshute bude projekt Domov a starostlivosť poskytovať osobitné zdravie a starostlivosť o deti rodinám s jedným rodičom.

Piata a posledná výzva na predkladanie žiadostí v rámci mestských inovačných akcií bude vyhlásená v septembri 2019. Bude to posledná príležitosť pre mestá v rámci súčasného rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2014-2020 získať financie na inovačné akcie v oblasti kultúry a kultúrneho dedičstva, obehového hospodárstvo, kvality ovzdušia a demografických zmien. Víťazné mestá budú vyhlásené v druhom štvrťroku 2020.