štvrtok 8. augusta 2019

Trend: Digitálne zdravotníctvo

Starnutie a nárast počtu obyvateľstva, väčší výskyt chronických chorôb a rozvoj drahých inovatívnych digitálnych technológií spôsobuje zvýšený dopyt po zdravotnej starostlivosti spojený s rastom výdavkov.

Globálna štúdia spoločnosti Deloitte Prognózy v zdravotnej starostlivosti: Formovanie budúcnosti (2019 Global Health Care Outlook: Shaping the future) predpokladá, že výdavky na zdravotnú starostlivosť budú v rokoch 2018 až 2022 celosvetovo stúpať s ročnou mierou vo výške 5,4 %. Ide o značný nárast oproti 2,9 % z rokov 2013 až 2017. Aby sa systémy zdravotnej starostlivosti prispôsobili tejto zmene, musia prejsť inováciami a prijať nové obchodné modely, modely poskytovania starostlivosti a modely riadenia rizika. To môže potenciálne znížiť náklady, zlepšiť kvalitu, ako aj prístupnosť a cenovú dostupnosť.

Zmena systému prinesie nové potreby a požiadavky spotrebiteľov, ktorí budú mať od zdravotnej starostlivosti vysoké očakávania. Dôležitým krokom bude využitie digitálnych technológií (napríklad nositeľné monitorovacie a fitnes zariadenia), ktoré pomôžu jednotlivcom robiť informované rozhodnutia ohľadom svojho zdravia a zlepšia tak ich angažovanosť.

Starnúca pracovná sila, rastúci dopyt po službách zdravotnej starostlivosti a skracovanie ordinačných hodín všeobecných lekárov spôsobujú nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v rozvinutých krajinách aj rozvojových ekonomikách. Na problémy súvisiace s talentom sa tiež dajú využiť možnosti podporované technológiami. Vyriešiť deficit zamestnancov dokážu v krátkej dobe, čím sa vytvoria základy udržateľnej budúcnosti.