utorok 6. augusta 2019

Výzva: Podpora na slnečné kolektory

V 17. kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktoré bude otvorené v utorok 6. augusta, budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na inštalácie slnečných kolektorov v celkovej sume 700.000 eur. Vydaných by mohlo byť 423 poukážok. 

V predchádzajúcom 16. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) celkom 196 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu. Hodnota vydaných poukážok v 16. kole, ktoré bolo otvorené 23. júla, je 292.230 eur. Záujem domácností v tomto kole nepresiahol vyčlenenú sumu vo výške 400.000 eur. 

Do konca roka 2019 plánuje SIEA vyhlásiť ešte osem kôl v celkovej hodnote 5,5 milióna eur. Aktuálne je vydaných viac ako 4.600 platných poukážok v hodnote viac ako 8,9 milióna eur.
Národný projekt Zelená domácnostiam II je financovaný prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie OZE v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 megawattov (MW).