utorok 17. decembra 2019

Aktuálne: Mzdy v krajinách V4

Príjmový kráľ či kráľovná medzi marketingovými riaditeľmi v rámci V4 žije v Poľsku v Mazovskom vojvodstve, do ktorého patrí Varšava: mesačne zarobí 7.000 eur. Vyplýva to zo mzdového prieskumu Grafton Recruitment v štyroch krajinách, v ktorých táto personálna agentúra pôsobí v strednej Európe.

V Maďarsku je zisteným stropom pri spomenutej pozícii 6.000 eur, v ČR 5.050 eur a na Slovensku 4.700 eur. Údaje sú pre potreby tejto komparácie prerátané na eurá z poľských zlotých, maďarských forintov a českých korún podľa kurzov NBS a zaokrúhlené na 50 eur. Naopak dolnými hranicami pri marketingových riaditeľoch v jednotlivých štátoch sú 1.900 eur v SR (konkrétne v Žilinskom kraji), 2.150 eur v ČR (Ústecký kraj), 2.800 eur v Poľsku a 3.600 eur v Maďarsku. A najnižšia zaznamenaná mzda na recepcii v SR je 600 eur (Trnavský kraj). Na porovnanie – v ČR je to na Vysočine, a to v prepočte o 150 eur viac, čiže 750 eur. 

Vo vychytenom sektore IT si Java programátor s päťročnou či dlhšou praxou mesačne môže prísť v Maďarsku až na 4 800 eur, v Česku na 4.700 eur, v Poľsku na 3.950 eur a na Slovensku je maximom 3.700 eur (v Bratislave, zatiaľčo v Prešovskom kraji len 2.300 eur). 

Česku, konkrétne Prahe, patrí prvenstvo vo Vyšehradskej štvorke pri projektových manažéroch zo sféry inžinieringu a výroby: 5.050 eur. Nasledujú Poľsko (3.750 eur, týka sa špecifikovane odvetvia automotive), Slovensko (3.500 eur, za Bratislavou však pritom len nepatrne zaostáva Nitra – 3.300 eur) a Maďarsko 3.300 eur. Zaujímavosťou je, že hoci Česko rovnako ako Slovensko vo všeobecnosti hlási postupné zmenšovanie regionálnych rozdielov, projektový manažér v Juhočeskom kraji sa nedostane nad 2.750 eur, čo je len 54 % oproti Prahe, resp. Stredočeskému kraju. Práve v predmetnom českobudejovickom regióne je minimom na tejto pozícii dokonca len 1.550 eur. Na ilustráciu: Prešovský kraj hlási v tomto smere hodnotu 1.600 eur, v celom Maďarsku je dolnou položkou 1.800 eur, v Poľsku 2.100 eur.

Seniorný audítor v českej metropole má mesačný príjem tiež až do výšky 5.050 eur (ako pri marketingových riaditeľoch a projektových manažéroch – v originálnej mene 130.000 Kč), v slovenskom hlavnom meste 3.700 eur. Maďarsko podľa Grafton Recruitment pri tejto funkcii ponúka hornú hranicu 3.600 eur, zatiaľ čo Poľsko len 2.800 eur.

Grafton prostredníctvom jednotlivých národných zastúpení zrealizoval prieskum v období od tretieho kvartálu 2018 do druhého štvrťroka 2019, v jednotlivých krajinách V4 sa to rôznilo. Dáta vychádzajú najmä z nástupných miezd uchádzačov, ktorým táto spoločnosť sprostredkovala prácu, a tiež z dopytu firiem po zamestnancoch. Za Slovensko je k dispozícii porovnanie finančného ohodnotenia v 8 krajoch, 7 segmentoch, 16 odboroch a na 213 pracovných pozíciách.