utorok 17. decembra 2019

EU: Lacnejšie cezhraničné platby

Cezhraničné platby v eurách sú od pondelka lacnejšie pre spotrebiteľov aj podniky v členských štátoch Európskej únie (EÚ), ktoré nepatria do eurozóny a tiež na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku. Podľa Európskej komisie spotrebitelia aj podniky pri cezhraničných platbách vďaka novým pravidlám ušetria. 

Nové pravidlá EÚ zaviedli možnosť, že za všetky cezhraničné platby v eurách v členských štátoch mimo eurozóny sa budú účtovať rovnaké poplatky ako na domáce platby. Týka sa to Bulharska, Českej republiky, Dánska, Chorvátska, Islandu, Lichtenštajnska, Maďarska, Nórska, Poľska, Rumunska a Švédska. V praxi to znamená, že poplatky za cezhraničné platby v eurách budú len veľmi nízke alebo dokonca žiadne. Výkonný podpredseda Európskej komisie zodpovedný za hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti skonštatoval, že vďaka novým pravidlám môžu všetci občania a podniky v EÚ rovnako profitovať z lacných cezhraničných platieb v eurách.

Exekutíva EÚ spresnila, že bude pozorne monitorovať uplatňovanie týchto pravidiel a bude úzko spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť ich riadne vykonávanie.
Komisia sa usiluje o vytvorenie lepšieho a lacnejšieho prístupu spotrebiteľov k finančným službám, ako sa uvádza v Akčnom pláne pre spotrebiteľské finančné služby z marca 2017. Od apríla 2020 k doterajším pravidlám pribudnú ďalšie ustanovenia, na základe ktorých si spotrebitelia v EÚ budú môcť porovnať poplatky za menový prepočet pri platbe kartou v inej mene EÚ.