pondelok 16. decembra 2019

e-Government: Evidenčné čísla aj technické preukazy vám už doručia domov či do práce

Od decembra 2019 platí novela zákona o cestnej premávke, ktorá prináša aj novinku pri evidencii vozidiel špeciálne pre používateľov elektronických služieb. Ak občan využije niektorú z elektronických služieb Národnej evidencie vozidiel a vydajú mu nové doklady či tabuľky EČV, môže vynechať osobnú návštevu dopravného inšpektorátu.

Po vykonaní elektronickej zmeny v evidencii vozidiel polícia už zašle tabuľky EČV a osvedčenia o evidencii, to znamená malý aj veľký technický preukaz, na adresu, ktorú si majiteľ alebo držiteľ vozidla určí (domov či na pracovisko). Kuriérovi pri doručení je potrebné odovzdať staré tabuľky aj doklady, ktoré poputujú do skartácie. Ak ich však občan nebude mať pripravené ani pri opakovanom doručení, podľa zákona mu nové kuriér neodovzdá a občan si ich bude môcť prevziať na najbližšom dopravnom inšpektoráte. Všetky služby so zabezpečením výroby a distribúcie technických preukazov a tabuliek EČV zabezpečuje nové pracovisko v Slovenskej Ľupči.

Podľa novely zákona o cestnej premávke dopravné inšpektoráty fyzicky už nekontrolujú výrobné čísla vozidiel a pracovníci dopravných inšpektorátov, ktorí vykonávali fyzické porovnávanie výrobných identifikátorov vozidiel, vybavujú žiadateľov o evidenčné úkony. O tieto evidenčné úkony, ktorých vykonanie bolo doteraz naviazané na príslušný okres podľa pobytu alebo sídla držiteľa, možno požiadať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. Ide o vyradenie vozidla z evidencie, dočasné vyradenie vozidla z evidencie, zmena farby vozidla, zápis schváleného spájacieho zariadenia do osvedčenia o evidencii časť II alebo zrušenie takéhoto zápisu, zápis schválených rozmerov a druhu pneumatík a schválených rozmerov ráfikov, ak tento zápis nevykonal okresný úrad, výmena neplatného osvedčenia o evidencii: 
- v prípade zrušenia zápisu nesprávnych alebo neúplných údajov uvádzaných v OEV I. alebo OEV II. a zápis správnych údajov do týchto dokladov, 
- v prípade zmeny miesta pobytu, sídla alebo prevádzkarne, ak dopravný inšpektorát nevydáva novú tabuľku s evidenčným číslom.
Novinkou tiež je, že pre elektro vozidlá a plug-in hybridy (s možnosťou externého nabíjania) sa na požiadanie vydávajú tzv. elektro TEČ, ktoré sú farebne takto odlíšené.