utorok 17. decembra 2019

On-line: Mapa pomoci

Psychológov a psychiatrov v rôznych regiónoch Slovenska už možno vyhľadať aj on-line prostredníctvom elektronickej Mapy pomoci na webových stránkach občianského združenia IPčko. Aktuálne poskytuje zoznam vyše 800 odborníkov v oblasti psychického zdravia z celého Slovenska. Postupne sa bude dopĺňať o ďalšie kontakty psychológov, psychoterapeutov, psychiatrov, krízové a poradenské centrá, linky dôvery a podobne.

Združenie IPčko poskytuje psychologickú pomoc mladým ľuďom prostredníctvom rôznych on-line platforiem. Podľa psychológa a programového riaditeľa združenia Mareka Madra im vyškolení odborníci z oblasti psychológie, sociálnej práce a špeciálnej pedagogiky najčastejšie pomáhajú v oblastiach prežívaného pocitu samoty, partnerských vzťahov, sexuality, identity, domáceho a sexuálneho násilia. Tiež sa však na nich obracajú so sebapoškodzovaním, anorexiou, samovražednými myšlienkami a tendenciami. Tento rok už pomáhali viac než 15.000 ľuďom.

 „Mladí ľudia prežívajú z pohľadu psychológie najzložitejšie životné obdobie. Odborníci hovoria, že je to obdobie, kedy vykazujú najviac psychických ťažkostí, no najmenej vyhľadávajú pomoc odborníkov", uviedol M. Madro. Mladým ľuďom podľa neho chýbajú dostatočné životné skúsenosti, aby dokázali výzvam čeliť sami. Preto pracovníci IPčka za niekoľko mesiacov zozbierali zoznam odborníkov a vytvorili Mapu pomoci psychológov, psychiatrov a ďalších odborníkov na duševné zdravie. Na linkách dôvery patrí obdobie Vianoc a konca roka k tým náročnejším. Podľa skúseností psychológov si požiadať o pomoc často vyžaduje veľa síl a odvahy. Niekedy je bremeno, ktoré nám život priniesol, príliš ťažké a je úplne v poriadku, ak o tom niekomu povieme a pomôže nám to bremeno chvíľu niesť a zmenšiť. „Chceme, aby sa Mapa pomoci dostala ku všetkým, nie len k mladým ľuďom, ktorým je ťažko, cítia sa so svojou vnútornou bolesťou sami", dodala koordinátorka projektu, psychologička Lenka Nemcová.  Vo viacerých rozhovoroch sa mladí ľudia informujú aj o možnostiach nadviazania spolupráce s odborníkmi naživo v konkrétnych regiónoch.