štvrtok 19. decembra 2019

Novinka: 100% biodegradovateľné ekologické púzdro na mobil

Ľudstvo ročne vyprodukuje neuveriteľných 300 miliónov ton plastov. Z toho sa asi tretina dostáva priamo do životného prostredia a spôsobuje jeho znečistenie. Aj preto je vítaný projekt 100 % rozložiteľných plastových puzdier na mobilné telefóny. 

Ekologické obaly na mobily nie sú na Slovensku žiadnou novinkou. Nové puzdrá však ako jediné neobsahujú absolútne žiadne syntetické polyméry vyrobené z ropy (ako napríklad tzv. PBAT) produkujúce pri rozklade fosílny CO2, ktorý prispieva ku globálnemu otepľovaniu. Sú vyrábané z materiálu NONOILEN, ktorý predstavuje 100% ekologické riešenie v oblasti biodegradovateľných plastov. Vytvorili ho slovenskí vedci v rámci spolupráce spoločnosti Panara s vedeckým tímom z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pod vedením Prof. Pavla Alexyho a je chránený Slovenskou aj medzinárodnou patentovou ochranou.

Unikátny materiál vzniká kombináciou polymérov vyrábaných z rastlinných surovín, ktoré sa špeciálnou technológiou premieňajú na „enviroplast”, ktorý má prakticky rovnaké vlastnosti ako klasické plasty. Naviac nemá žiadny negatívny dopad na prírodu ani na zdravie používateľa. Obal sa po skončení svojej životnosti rozloží v biologicky aktívnom prostredí na biomasu, vodu a oxid uhličitý, ktorý sa spotrebuje na rast zelenej hmoty potrebnej na opätovnú produkciu bioplastu. Celý cyklus je tak uzatvorený a pri rozklade NONOILENu nedochádza k znehodnocovaniu atmosféry.

Aby puzdro po ukončení svojej životnosti mohlo naplno využiť svoj ekologický potenciál, je potrebné ho nechať rozložiť v riadených podmienkach priemyselného kompostu. Ak takúto možnosť nemáte, môžete ho odovzdať v zbernom mieste.