streda 11. decembra 2019

EU: Činnosť Európskeho parlamentu

Jesenný Eurobarometer (9. - 21. október formou osobných rozhovorov) sa už tradične pýtal občanov z celej Európskej únie (EÚ), ktorým politickým otázkam by sa mal Európsky parlament venovať. Približne tretina respondentov z rôznych kútov EÚ spomenula na prvom mieste boj proti klimatickým zmenám (32%), ďalej to bol boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (31%), boj proti terorizmu (24%) a tiež boj proti nezamestnanosti (24%).

Slováci by chceli, aby sa Európsky parlament (EP) zaoberal najmä nezamestnanosťou (28%), právami spotrebiteľov a kvalitou zdravotníckych služieb (27%), bezpečnosťou potravín (27%) a bojom proti klimatickým zmenám (25%). Čo sa týka hodnôt, ktoré by mal EP obhajovať, na prvej priečke sa umiestnili ľudské práva (48%-EÚ, 50%-SR), nasledované slobodou prejavu (38% EÚ, 41% SR) a rodovou rovnosťou (38% EÚ a 31% SR) nasledované solidaritou medzi členskými štátmi (33% EÚ, 31% SR).

Približne 6 z 10 Európanov podporuje členstvo svojej krajiny v EÚ. Podpora občanov je už po tretí rok vysoká. Výsledok tiež ukazuje zvýšenie spokojnosti s tým, ako v EÚ funguje demokracia - na úrovni EÚ vyjadrilo v tejto otázke spokojnosť 52% respondentov, čo predstavuje nárast o 3 percentuálne body, ku ktorému mohli prispieť aj voľby do Európskeho parlamentu a zvýšená volebná účasť. Pozitívne vnímanie fungovania demokracie v EÚ narástlo aj medzi respondentmi na Slovensku, a to na 50%, čo predstavuje nárast o 6 percentuálnych bodov. A 56% respondentov zo Slovenska si myslí, že hlas SR má v EÚ váhu. Narástol aj počet Slovákov, ktorí sú spokojní s fungovaním demokracie vo svojej krajine, a to o sedem percentuálnych bodov na 48%. 

Imidž Európskeho parlamentu na Slovensku je podobný priemeru EÚ: 30% Slovákov má o ňom pozitívnu predstavu, viac ako polovica (51%) respondentov ho vníma neutrálne. Európania by chceli, aby EP hral významnejšiu úlohu (58%). Ide o nárast o sedem percentuálnych bodov od jari 2019 a najvyšší výsledok od roku 2007. Na Slovensku zostáva toto číslo oproti poslednému prieskumu ustálené na 39%. Eurobarometer tiež poskytuje pohľad na to, o aký druh informácií o EÚ sa občania zaujímajú. Tri štvrtiny Európanov (77%) by chcelo viac informácií o európskych inštitúciách, nasledujú informácie o konkrétnych dopadoch európskej legislatívy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a tiež informácie o EP a poslancoch. Slovákov najviac zaujíma čo konkrétne urobila, alebo zmenila EÚ v ich meste, regióne alebo krajine.