pondelok 9. decembra 2019

EU: Nákupy a environmentálny vplyv

Európska komisia zverejnila najnovšie vydanie hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských podmienok za rok 2019. Celkové rozdiely v spotrebiteľských podmienkach sa podľa prieskumu medzi jednotlivými regiónmi Európskej únie (EÚ) zmenšujú, spotrebitelia si viac uvedomujú environmentálny vplyv svojich rozhodnutí a spotrebiteľské pravidlá umožňujú dôverovať trhu.

Hlavné zistenia prieskumu:
* V situácii, kedy sme stále častejšie konfrontovaní s realitou otepľovania klímy a globálnej kontaminácie plastmi, sa zistilo, že pri nakupovaní zohľadňuje environmentálny vplyv čoraz viac spotrebiteľov EÚ. Environmentálny vplyv si v EÚ najviac uvedomujú spotrebitelia v juhoeurópskych (59 %) a východoeurópskych krajinách (57 %). Jednoznačná väčšina maloobchodníkov (71 %) si myslí, že tvrdenia týkajúce sa životného prostredia, ktoré sa týkajú výrobkov alebo služieb v ich odvetví, sú spoľahlivé.
* V západnej časti Európy bolo zaznamenané zhoršenie spotrebiteľských podmienok, no v iných častiach EÚ sa tieto podmienky naďalej zlepšujú, pričom krajiny na juhu a východe EÚ zaznamenali zníženie rozdielu oproti priemeru EÚ. Rozdiel medzi krajinou s najvyšším hodnotením (Švédsko, 71 %) a krajinou s najnižším hodnotením (Chorvátsko, 53 %) je však naďalej značný.
* Viac než 70 % spotrebiteľov EÚ dôveruje maloobchodníkom, že rešpektujú ich spotrebiteľské práva. Odzrkadlením tohto trendu je to, že za jednoduché považuje dodržiavanie právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa viac než 70 % maloobchodníkov. Väčšina maloobchodníkov v EÚ navyše pozitívne hodnotí presadzovanie právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti výrobkov vo svojom odvetví. Najlepšie hodnotenie zaznamenalo presadzovanie právnych predpisov v oblasti bezpečnosti výrobkov, pri ktorom tri štvrtiny maloobchodných predajcov uviedlo, že oceňujú, že na dodržiavanie týchto právnych predpisov priebežne dohliadajú verejné orgány.
* Kupovanie spotrebných výrobkov na internete dosiahlo v roku 2018 približne 60 % úroveň a jeho podiel sa naďalej zvyšuje, a to aj napriek tomu, že v tejto oblasti boli medzi jednotlivými krajinami zaznamenané výrazné rozdiely – v Dánsku bola táto úroveň 84 %, pričom v Rumunsku a Bulharsku to bolo približne 20 %. Dôvera spotrebiteľov v cezhraničné nakupovanie z iných krajín EÚ (48 %) je však výrazne nižšia než v internetové nakupovanie v domácej krajine (72 %).