štvrtok 12. decembra 2019

On-line: Registrácia dotácie na elektromobily - aktualizácia

Ministerstvo hospodárstva SR spustilo prostredníctvom webovej stránky chcemelektromobil.sk v stredu o 12:00 on-line systém registrácie, fungoval však len krátko. Na nákup nového auta s čisto elektrickým pohonom je možné získať príspevok 8 tisíc eur, v prípade plug-in hybridu to je 5 tisíc eur. 

Na podporu nákupu elektromobilov je zo štátneho rozpočtu vyčlenených päť miliónov eur, dotácie sa budú prideľovať až do vyčerpania tejto sumy. Záujemcovia sa mali môcť opäť registrovať vo štvrtok 12.12. od 12:00 hod. Napokon je cela registrácia zrušená a od začiatku sa má spustiť v pondelok 16.12. od 12:00 hod.  Žiadatelia vyplnia jednoduchý formulár, v ktorom uvedú okrem základných identifikačných údajov aj typ vozidla s technickou špecifikáciou, predpokladanou obstarávacou cenou a požadovanú výšku dotácie. Po odoslaní vyplneného on-line registračného formulára bude žiadateľovi doručený notifikačný (tzv. „odpovedný“) e-mail, ktorý bude potvrdením zaregistrovania žiadateľa o dotáciu s vytvorením rezervácie v požadovanej výške. Pridelený mu bude aj jedinečný kód, ktorý je potrebný si uchovať. Notifikačný e-mail bude generovaný a žiadateľovi odosielaný automaticky. 

Od 17. decembra, kedy uplynie zákonná mesačná lehota po vyhlásení výzvy, začne žiadateľov emailom kontaktovať vykonávateľ výzvy - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Zašle im informácie o ďalšom postupe pre riadne oficiálne podanie skompletizovanej žiadosti. Z bezpečnostných a technických dôvodov bude elektronická on-line registrácia počas trvania celej výzvy možná iba v pracovných dňoch od 12:00 do 20:00. Dátum a čas on-line registrácie je rozhodujúci pre určovanie poradia a vytváranie rezervácie požadovanej výšky dotácie. 

Rezort hospodárstva podpíše s úspešnými žiadateľmi zmluvu o poskytnutí dotácie. Tí budú mať 12 mesiacov na to, aby si kúpili auto a následne im štát dotáciu refunduje. Automobil budú musieť vlastniť minimálne dva roky a nebudú môcť využiť lízing. Fyzická osoba nepodnikateľ a subjekty verejnej samosprávy budú mať možnosť získať podporu na jedno vozidlo, podnikateľov bude obmedzovať maximálna povolená výška dotácií od štátu v súlade s legislatívou EÚ. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bude možné získať dotáciu, je 50.000 eur s DPH. Ministerstvo zároveň podporuje aj budovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily, čím sa snaží ešte viac zatraktívniť tento druh dopravy pre motoristov.