utorok 10. decembra 2019

Výzva: Podpora štúdia

Už po dvanástykrát môžete získať finančné prostriedky na študijný pobyt, letnú školu, stáž či výskumný pobyt kdekoľvek vo svete. Program Hlavička je určený pre vysokoškolákov a doktorandov, ktorí študujú právo, ekonomiku, informatiku, techniku, prírodné a humanitné vedy, medicínu alebo umenie. 

Podmienkou získať štipendium je prihlásiť projekt prostredníctvom on-line formulára do 6. januára 2020 spolu s potrebnými dokumentmi. Úspešných štipendistov vyberie výberová komisia na základe posúdenia predloženého projektu, motivačného listu, referenciám a predpokladom študenta. 

Výsledky štipendijného programu Hlavička budú zverejnené 31. januára 2020 na webstránke nadácie. Nadácia SPP vyčlenila na podporu študentov celkovo 30.000 €. Bližšie informácie o podmienkach programu Hlavička sú na nadaciaspp.sk.