streda 8. januára 2020

Cloud: Každá štvrtá firma zažila vlani bezpečnostný incident

Najčastejšie išlo o únik dát a infekciu malvérom. Napriek tomu spoločnosti aj verejná správa zintenzívnia podľa Flowmon Networks v tomto roku presúvanie IT do cloudov.


Presun IT do cloudov v nastávajúcej dekáde vystaví firemné a verejné dáta novým hrozbám. Bezpečnostných rizík sa v súvislosti s využívaním verejných cloudov obáva až 93 % organizácií. Obavy sú pritom podľa konzultanta Romana Čupku na mieste. Pri presúvaní IT do cloudu totiž organizácie prichádzajú o viditeľnosť do siete, na ktorú sú zvyknutí pri využívaní svojich vlastných interných serverovní. Preto je pre nich zložitejšie mať pod kontrolou výkon aplikácií a služieb. Okrem straty viditeľnosti do sieťovej prevádzky organizácie je v súvislosti s využívaním cloudu najviac znepokojujúce dodržanie požiadaviek legislatívy a regulátorov. „Hoci poskytovatelia cloudových služieb ponúkajú čoraz robustnejšiu ochranu, v konečnom dôsledku sú za zabezpečenie dát zodpovední zákazníci“, pripomína Čupka.

Výdavky na cloudové služby v strednej a východnej Európe porastú podľa analytikov agentúry IDC do roku 2023 každoročne zhruba o 20 %, hoci celkové rozpočty na IT majú stagnovať, alebo iba mierne rásť. Najčastejším dôvodom presúvania hardvéru a aplikácií do veľkých dátových centier externých poskytovateľov je pritom podľa zverejnených informácií snaha o zvýšenie flexibility a efektívnosti vrátane úspory nákladov na prevádzku vlastných serverov a dátových úložísk.

.