pondelok 6. januára 2020

Pôžičky: Ako a na čo si požičiavame

Väčšina Slovákov si požičiava peniaze od silných tradičných finančných inštitúcií a len necelá polovica ľudí (46 %) si myslí, že požičanie peňazí na slovenskom je pre nich ľahké.

Zhruba 16 % si myslí, že je to veľmi jednoduché a cez 30 % tvrdí, že je to celkom jednoduché. Cez 18 % ľudí sa domnieva, že je to ťažké a 36 % tvrdí, že nie je ani ľahké, ani ťažké. Podľa Barometra finančnej prosperity PayU: Vnímanie prosperity na trhoch s vysokým rastom je pre Slovákov požičiavanie peňazí jednoduchšie v porovnaní s Maďarmi, z ktorých 55 % tvrdí, že požičanie peňazí je ťažké. Ľudia z Česka a Poľska sú naopak optimistickí a požičiavanie peňazí je pre nich jednoduchšie. V Česku tvrdí 70 % ľudí, že požičanie peňazí je pre nich ľahké, v Poľsku tento názor zastáva 62 % ľudí.

Slováci si požičiavajú peniaze hlavne na to, aby si mohli dovoliť základné potreby v ťažkých časoch (25 %), aby mohli investovať do budúcnosti (22 %) a aby mohli dosiahnuť svoje osobné ciele (21 %). Iba 15% ľudí si požičiava peniaze na spravovanie každodenných výdavkov.

Barometer globálnej finančnej prosperity: Vnímanie prosperity na trhoch s vysokým rastom bol vykonaný v roku 2019. Spoločnosť PayU sa opýtala vyše 10.500 dospelých respondentov na 25 trhoch v Afrike, Ázii, Európe, Južnej Amerike a na Strednom východe, s rovnomerným rozdelením naprieč pohlavím a vekom. Respondenti boli oslovení prostredníctvom on-line prieskumu.