utorok 7. januára 2020

On-line: Potvrdenía o nedoplatkoch

Od 1. decembra 2019 bolo v rámci novely zákona proti byrokracii na Slovensku zrušené predkladanie ďalších troch potvrdení: o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, o nedoplatkoch na sociálnom poistení a o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu.

Podľa Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si slovensķésloúrady od septembra 2018 do polovice decembra 2019 stiahli prostredníctvom portálov OverSi a DCOM vyše 600-tisíc potvrdení a občanom a podnikateľom tak ostalo v peňaženkách takmer 9,3 milióna eur. Ďalšie tisíce potvrdení si získali úrady priamou integráciou systémov. Kým v roku 2018 si úrady stiahli 85-tisíc potvrdení, za rok 2019 ich bolo viac ako 517-tisíc. V roku 2018 občania a podnikatelia ušetrili na poplatkoch aj čase 948-tisíc eur, v tomto roku je ich úspora niekoľkonásobne vyššia, predstavuje sumu 8,3 milióna eur.

Od 1. decembra 2019 je rovnako zrušená povinnosť predkladať papierové potvrdenia o návšteve školy za účelom daňového bonusu. V tomto prípade si potrebné dáta na uplatnenie nároku získa Finančná správa SR priamou integráciou systémov.

Úrad podpredsedu už zrušil spolu 13 potvrdení, a to v rámci prvej a druhej vlny boja proti byrokracii. Vláda tiež schválila druhú novelu Zákona proti byrokracii, ktorá počíta so zrušením ďalších ôsmich potvrdení/ výpisov a predpokladanou úsporou vyše 18 miliónov eur ročne.