piatok 10. januára 2020

Upozorňujeme: Nebezpečná henna

Do európskeho systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) nahlásil kontrolný orgán v Rakúsku novú nebezpečnú farbu na vlasy. Môže sa však predávať aj v iných krajinách.

Konkrétne ide o Henna Hair Color – henna - farbu na vlasy značky Henna Vital, typ výrobku: Black/Siyah Henna (výrobná dávka/čiarový kód: B.N°.001, Mfg Date. AUG.2018, Exp Date.JUL.2021, 8906043560117) z Indie. V zozname zložiek je uvedené, že výrobok obsahuje látky p-phenylenediamine (PPD) a sodium perborate. Analýzou bolo zistené, že výrobok obsahuje bór v koncentrácii 1,7% a PPD s koncentráciou 7,3%. Pri zmiešaní výrobku na aplikáciu dochádza k reakcii, pri ktorej sa množstvo PPD môže ešte zvýšiť.

Výrobok tak nie je bezpečný, čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

RAPEX  je dostupný na webovej stránke Európskej komisie:http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm