streda 8. januára 2020

On-line: Nová kalkulačka na dôchodok

Sociálna poisťovňa pripravila pre poistencov novú kalkulačku na určenie dôchodkového veku. K dispozícii je na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Dôchodca: Kalkulačka na informatívny výpočet dôchodkového veku.

Pomocou novej kalkulačky si dôchodkový vek môže zistiť každý poistenec, ktorý už dosiahol, prípadne dosiahne dôchodkový vek od 1. januára 2020 a zároveň aj ten, ktorý dovŕšil dôchodkový vek pred uvedeným termínom. Kalkulačkou je možné vypočítať aj znížený dôchodkový vek, a to v závislosti od splnenia podmienky výchovy dieťaťa alebo potrebného počtu rokov odpracovaných v I. pracovnej kategórii alebo I. a/alebo II. kategórii funkcií.

Sociálna poisťovňa pripomína, že od 1. januára 2020 je dôchodkový vek poistenca (muža aj ženy) stanovený tabuľkami, ktoré sú prílohami zákona o sociálnom poistení. V prehľadnej podobe ich nájdete na jej webovej stránke socpoist.sk: Dôchodkový vek od roku 2020.