pondelok 10. februára 2020

EU: Nové investície nielen v Európe

Európska investičná banka (EIB) schválila nové investície s cieľom zlepšiť čistú energiu, udržateľnú dopravu, vysokorýchlostnú komunikáciu a sociálne bývanie, ako aj zdravotnú a vzdelávaciu infraštruktúru. Rada EIB súhlasila s podporou financovania vo výške 4,9 miliardy EUR, čo zahŕňa aj 1,7 miliardy EUR pre podnikové inovácie, priemyselnú energetickú účinnosť a podnikateľské investície prostredníctvom priameho financovania a úverov s miestnymi finančnými partnermi.

EIB schválila podporu investícií súkromného sektora vo výške 1,7 miliardy EUR pre projekty na zníženie priemyselnej spotreby energie, vývoj zdravotníckych pomôcok a urýchlenie digitalizácie poštových služieb. Nové cielené úvery podporia akcie spoločností v Bulharsku, Taliansku, Rumunsku a Španielsku v oblasti zmeny klímy, zlepšia prístup k financiám spoločností v oblasti energetiky, cestovného ruchu a vzdelávania v Srbsku, pomôžu poľnohospodárskym firmám v Rumunsku rozšíriť a podporiť investície obehového hospodárstva v Španielsku.

Financie vo výške 1 miliardy EUR sa použijú na investície do čistej energie v celej Európe a strednej Ázii. Zahŕňajú podporu 18 nových fotovoltaických projektov v strednom Španielsku, projekty obnoviteľnej energie v Rakúsku a Taliansku, ako aj novú prenosovú infraštruktúru v Holandsku na distribúciu elektriny vyrobenej veternými elektrárňami v Severnom mori. EIB bude tiež podporovať nový investičný program zameraný na zníženie spotreby energie v systémoch diaľkového vykurovania v Uzbekistane.

Investície vo výške 983 miliónov EUR pôjdu na udržateľné dopravné projekty: modernizáciu mestských a regionálnych železničných spojení v Dánsku, Nemecku, Taliansku a Poľsku a rozšírenie kapacity námornej a železničnej nákladnej dopravy na trasách v celej Európe.

Dva nové projekty rozšíria dostupnosť sociálneho a dostupného bývania v Paríži a Berlíne, prispejú k väčšemu sociálnemu mixu a podporia výstavbu nového bývania pre domácnosti s nízkymi a strednými príjmami. Podporu získa aj výskum a vývoj na univerzitách v Santiagu de Compostela a Vigo v severnom Španielsku, základné školy a športové zariadenia v Maďarsku či regionálne lekárske stredisko v Estónsku. Európsky fond pre strategické investície (EFSI) podporí päť projektov schválených radou EIB, ktorých celková výška financovania je dnes 445 miliónov EUR. To prinesie približne 1,4 miliardy EUR pre nové investície do dopravy, energetiky, poľnohospodárstva a malých podnikov.